30.4 C
Delfzijl
zondag 25 augustus 2019
Home Politiek Lopster college in gesprek met de dorpen Middelstum, Stedum en Oosterwijtwerd

Lopster college in gesprek met de dorpen Middelstum, Stedum en Oosterwijtwerd

Stedum – Het college van burgemeester en wethouders van Loppersum is bezig met de jaarlijkse dorpenrondes. Zo heeft ze onlangs gesproken met de verenigingen van Dorpsbelangen in Middelstum en Stedum en al eerder met Oosterwijtwerd. Doel van deze dorpenrondes is elkaar te informeren over diverse actuele onderwerpen. Het college en de dorpen hechten hier veel waarde aan. Onderstaand een korte weergave van een aantal besproken onderwerpen.

Met de dorpen is in een goede sfeer over tal van onderwerpen gesproken. Zo zijn de vaste agendapunten, nieuws uit de dorpen, laatste stand van zaken gaswinningproblematiek en herindeling  aan de orde geweest. De gemeente en dorpsverenigingen hebben elkaar hier over en weer geïnformeerd.

Dorpsbelangen Oosterwijtwerd meldt dat ze op 25 april dit jaar 40 jaar bestaan. Dit jubileum willen ze uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 22 juni wordt er in het dorp het Ripperda Feestival georganiseerd met o.a. een grote braderie met kunst, cultuur en live- acts en muziek.          

Dorpsbelangen Middelstum geeft aan dat de speerpunten in de dorpsvisie van 2016 nagenoeg allemaal uitgevoerd zijn. Ze wil nu aan de slag met een nieuwe visie en leefbaarheidsplan. In de daarvoor gevormde werkgroep zitten leden van Dorpsbelangen, Handelsvereniging, vertegenwoordiging energiecoöperatie en betrokken dorpsbewoners. De werkgroep wil hierbij de ambities van het dorp verkennen, “Wat willen we in de toekomst voor het dorp”. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere duurzaamheid in de ruimste zin des woord, energietransitie, wonen en werken in Middelstum.

Onlangs is het dorpsloket “Middelsoam” geopend. Het loket is onderdeel van de dorpscoöperatie, die op 8 september 2018 is opgericht.Omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt en niet iedereen een netwerk om zich heen heeft, is het dorpsloket ingericht. Het doel is dat de inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen. Het motto is samen omzien naar elkaar en daar waar mogelijk hulp bieden. Dorpsbelangen spreekt van een prachtig initiatief van en door dorpsbewoners.

Dorpsbelangen Stedum meldt dat op 16 maart 2019 het heringerichte haventerrein officieel geopend wordt. Zo is het grote plein bestraat met nieuwe klinkers in de vorm van een Perzisch tapijt, is er langs het water nieuwe beschoeiing en een botenhelling aangebracht. Nabij de haven is tevens een jeu de Boules baan aangelegd. Nu het haventerrein is omgetoverd tot dorpsplein, kunnen de vrachtauto’s uit het dorp daar niet meer parkeren. Hiervoor wordt dit voorjaar een parkeervoorziening aangelegd naast het station van Stedum. Dorpsbelangen zegt trots te zijn op wat er door initiatiefnemers uit het dorp samen met de gemeente en subsidieverstrekkers waaronder de Provincie Groningen is bereikt.

Advertenties
Advertenties