Lezingen- en concertenreeks in de Bartholomeüskerk van Stedum

Stedum – Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum, de Plaatselijke Commissie Midwolde van de Groninger Kerken, de Historische Kring Leek en omstreken en Museum Nienoord geven dit jaar aandacht aan het 400ˢᵗᵉ geboortejaar van de zeventiende eeuwse beeldhouwer Rombout Verhulst. Zowel in Midwolde als in Stedum zijn prachtige grafmonumenten van hem te vinden: het praalgraf voor Carel Hieronymus van In- en Kniphuisen in de kerk van Midwolde en de graftombe voor Adriaan Clant in de
Bartholomeüskerk te Stedum.

De kern van het programma rondom ‘400 jaar Rombout Verhulst’ in Stedum zal een viertal lezingen met
uiteenlopende thema’s omvatten. waaronder de borg Nittersum, de familie Clant in Stedum en de Ommelanden en de grafcultuur/grafsymboliek van het praalgraf voor Adriaan Clant. De data voor de lezingen zijn 20 april, 25 mei, 1 juni en 22 juni; alle lezingen worden gehouden tussen ca. 11:00 en 12:00 uur in de Bartholomeüskerk.

Naast de lezingen zullen er concerten worden georganiseerd door het Drents Kamerkoor, met medewerking van Stef Tuinstra, en het Aurora Festival. Deze concerten worden gehouden op 25 mei en
19 juli en vinden ’s avonds plaats in de Bartholomeüskerk. Verder zal tijdens bestaande activiteiten in de Bartholomeüskerk, zoals de Orgeldag Noord-Nederland (11 mei) en de Open Monumentendag (14 september), aangesloten worden bij het programma met betrekking tot het 400ˢᵗᵉ geboortejaar van Rombout Verhulst.

Meer details over het programma en de entreegelden zijn te vinden op de website van Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum: https://www.bartholomeuskerkstedum.nl/. Opgave voor en toelichting op de lezingen en concerten kan via de website van de Historische Kring Leek: https://www.historischleek.nl.

Back to top button