Lek in sluisdeur De Boog van Ziel in Termunterzijl

Termunterzijl – De sluisdeuren onder De Boog van Ziel in Termunterzijl lekken op dit moment. De lekkage vormt geen risico voor de bescherming tegen het zeewater en wordt halverwege maart gedicht. De situatie wordt door medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s in de gaten gehouden.

Bij vloed stroomt er via het lek in de sluisdeur zout water naar het zoete water in het Termunterzijldiep. Het lek bevindt zich onder water. Het gaat om beperkte hoeveelheden water die door het lek naar binnen sijpelen. “Inspectie heeft uitgewezen dat er géén risico is op een verslechtering van de situatie waarbij er fors meer zeewater door de sluisdeuren heen zou kunnen stromen”, aldus het waterschap.

Begin maart is de haven van Termunterzijl gebaggerd. Tijdens het baggeren is slib weggehaald dat voor de sluisdeuren lag. Achteraf blijkt dat dit slib het lek lange tijd gedicht heeft. Dinsdag 16 maart wordt het lek gedicht. Het dichten van het lek gebeurt door een gespecialiseerd duikteam. Dit team dicht het gat onder water. De reparatie zal ongeveer een halve dag duren.

Back to top button