Leerling van de George Martens School behaalt Praktijkverklaring

Appingedam – Via de George Martens School heeft Fabiënne Kreeft haar Praktijkverklaring behaald.

Fabiënne Kreeft behaalt praktijkverklaring
Fabienne heeft afscheid genomen van een geweldig leuke en leerzame stage bij Zorgboerderij Fivelstee in Loppersum. Ze heeft deze stage erg waardevol afgerond, doordat ze een Praktijkverklaring heeft behaald. Hiermee laat ze zien welke Werkprocessen ze beheerst volgens de Boris systematiek.

Wat is de Boris systematiek?
Boris is een aanpak die jongeren uit het VSO(Voortgezet Speciaal Onderwijs) en PrO(Praktijkonderwijs) helpt om een stage en/of arbeidsplek te vinden en te onderhouden. Bij het Boris Praktijkloket kunnen scholen Praktijkverklaringen (erkend door de branche) aanvragen als een leerling een of meerdere Werkprocessen beheerst. De Boris Aanpak is een project van SBB(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Doen wat werkt
De George Martens School is een school voor praktijkonderwijs. Leerlingen leren hier vooral door te doen. Daarbij proberen wij het nuttige zoveel mogelijk te verweven met het leuke. De nadruk voor veel activiteiten ligt vooral op het doen. Het is belangrijk dat er activiteiten plaatsvinden buiten de school; dit in het kader van de maatschappelijke vorming. Stage lopen en een Praktijkverklaring behalen zijn daar een mooi voorbeeld van.Back to top button