Digitaal participatieplatform ‘Stem van provincie Groningen’ van start

Groningen – Inwoners van de provincie Groningen kunnen vanaf 18 mei hun mening geven en actief meewerken aan plannen voor de provincie via het nieuwe digitale participatieplatform www.stemvanprovinciegroningen.nl. Met het platform wil de provincie inwoners actief betrekken bij plannen en beleid. Als eerste kunnen inwoners meepraten over de provinciale Omgevingsvisie. 

Participatie
Het platform is volgens gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk een belangrijk nieuw instrument om democratische participatieprocessen te organiseren. ‘Iedereen met een belang in onze provincie kan nu eenvoudig meepraten of voorstellen indienen. Het platform past in deze tijd waarin inwoners terecht vragen om vooraf betrokken te worden bij het maken van plannen.’ De provincie hoopt inwoners, andere overheden, maatschappelijke partners en bedrijven met dit platform uit te nodigen kennis en ideeën uit te wisselen en samen tot keuzes te komen. 

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is het belangrijkste document van de provincie waarin de plannen staan voor de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving. ‘Daarom nodigen we iedereen met een belang uit om mee te praten en mee te denken’, aldus gedeputeerde Mirjam Wulfse. De Omgevingsvisie houdt volgens haar rekening met beleid van andere overheden en belanghebbenden en maakt spanningen zichtbaar tussen verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving. ‘Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van windmolens, een zonnepark of het bouwen van een industrieterrein op plekken waar natuur of wonen belangrijke functies zijn.’ 

Reacties
Inwoners van de provincie Groningen kunnen de komende weken reageren op vragen en stellingen die gebaseerd zijn op een serie artikelen over de staat van de leefomgeving uit het Dagblad van het Noorden. Dit vormt de aftrap voor het gesprek over de toekomst van onze provincie en het gebruik van de ruimte. Daarbij speelt het platform een centrale rol, naast andere participatie activiteiten. Inwoners kunnen op het platform reageren. Deze reacties worden door de provincie als inbreng gebruikt voor vervolggesprekken over de Omgevingsvisie met inwoners, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties.

Platform
Stem van provincie Groningen is het resultaat van een gezamenlijke investering door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Programma Democratie in Actie) en de provincie Groningen. Door de coronacrisis wordt volgens gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk de noodzaak voor online participatie extra duidelijk en urgent. ‘Met dit digitale participatieplatform is er nu een laagdrempelig online platform dat herkenbaar is voor inwoners en aan de eisen en wensen van gebruiksvriendelijkheid, privacy en ‘democratische proceskwaliteit’ voldoet.’ Provincie en gemeente Groningen zorgen ervoor dat de Groningse gemeenten die dat willen het platform ook kunnen gebruiken. Gräper-van Koolwijk: ‘Zo wordt een impuls gegeven aan online participatie en is er voor inwoners een herkenbare online plek om mee te praten’. Back to top button