Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen

Groningen – Jongvolwassenen zijn structureel minder tevreden met hun leven dan mensen uit andere
leeftijdsgroepen. Ook is hun brede welvaart lager. Dat blijkt uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Planbureau Fryslân. Zij vergeleken de tevredenheid van jongvolwassenen met andere leeftijdsgroepen op verschillende onderdelen van brede welvaart.

Minder tevredenheid
Het onderzoek laat zien dat jongvolwassenen, hoewel zij hun leven gemiddeld met een ruime voldoende beoordelen, in alle drie de provincies minder tevreden zijn met hun leven dan 35-plussers. De tevredenheid met het leven geeft een algemeen beeld van het welzijn van jongvolwassenen. Hierbij zijn er kleine verschillen tussen de provincies te vinden. Het verschil met andere leeftijdsgroepen is het grootst op het gebied van materiele welvaart, wonen, samenleving en milieu, waar jongvolwassenen aanzienlijk lager scoren.

Vaker verhuisintenties
Wonen en de woonomgeving zijn onderdeel van de brede welvaart. Over deze twee aspecten zijn jongvolwassenen vaker ontevreden dan oudere leeftijdsgroepen. Zij hebben vaker een verhuisintentie dan oudere leeftijdsgroepen. Naast persoonlijke omstandigheden als bijvoorbeeld studeren, samenwonen of gezinsvorming is deze ontevredenheid een belangrijk motief voor jongvolwassenen om te verhuizen of te willen verhuizen. Dat zij vaker verhuisintenties hebben betekent echter niet dat Noord-Nederland onaantrekkelijk is voor jongvolwassenen. Het is belangrijk voor Noord-Nederland om jongvolwassenen te behouden, aangezien zij bijdragen aan een vitale samenleving en vitale beroepsbevolking.

Toekomst
Jongvolwassenen lijken zich echter geen grotere zorgen te maken over hun eigen toekomst dan andere leeftijdsgroepen. Zij zie hun eigen toekomst zelf iets vaker zonniger dan de 35-plussers.

Back to top button