Laatste mast van de nieuwe 380kV- hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten is geplaatst

Eemshaven – Woensdag 27 juli heeft TenneT nabij Aduard de laatste mastpaal voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten geplaatst. Met de bouw van de verbinding is in het voorjaar 2020 begonnen, volgend jaar (rond de zomer 2023) neemt TenneT de ‘stroomsnelweg’ in bedrijf.

De nieuwe 380 kV-verbinding is 40 kilometer lang en bestaat uit 121 masten van het type wintrack. Deze mast bestaat uit 2 mastpalen. In totaal zijn 242 palen geplaatst in 2 jaar tijd. Bij Aduard is woensdag de allerlaatste en tevens een van de hoogste masten geplaatst in verband met de geldende doorvaarhoogte van het Aduarderdiep. De nieuwe stroomsnelweg bestaat hoofdzakelijk uit steunmasten met een hoogte van 54 meter. Op sommige locaties staan trekmasten, ook wel hoekmasten genoemd. Deze zijn forser gebouwd en hebben zijwaartse armen. Deze vangen de zware trekkrachten op.

Tussen Brillerij en het hoogspanningsstation Vierverlaten is de 380 kV-verbinding gecombineerd met de 110 kV-verbinding. Op dit traject is de 110 kV-verbinding afgelopen half jaar al afgebroken, omdat ze deels op het tracé van de nieuwe verbinding stond. Door voorafgaand aan het afbreken van de oude masten deze stroomverbinding al in de nieuwe te hangen, bleef de stroomlevering van Winsum en omgeving gegarandeerd.

Het komende jaar gaat TenneT de 380 kV-verbinding verder afmaken, onder meer door de montage van de resterende stroomgeleiders in de masten, bliksem- en retourstroomgeleiders en vogelbeschermers. Ook bouwt TenneT de hoogspanningsstations in Vierverlaten en Eemshaven verder af en worden werkwegen en werkterreinen weggehaald en worden gronden teruggebracht in oorspronkelijke staat. Zomer 2023 is de verbinding klaar. Hierna wordt de dan overbodige 220 kV-verbinding (120 masten) afgebroken, net als een tijdelijke lijn in Eemshaven. In totaal verdwijnen straks 163 masten in het Groninger Landschap.

Back to top button