Kwart meer WW-uitkeringen in Groningen ten opzichte van juni 2019

Groningen – In juni nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen af. Met name vanuit uitzendbedrijven, industrie en vervoer & logistiek daalde de WW. Ook onder jongeren liep het aantal WW-uitkeringen terug. De ontwikkeling van de WW verschilt per regio. In de noordelijke provincies is de afname het sterkst van heel Nederland.

Afname WW in Groningen
Eind juni telde Groningen 10.278 WW-uitkeringen. Dat is 3,4% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juni licht af, met 168 uitkeringen (-1,6%) ten opzichte van vorige maand. In voorgaande maanden nam de WW toe. Vooral bij de uitzendbedrijven (bouwberoepen), de industrie en in vervoer & logistiek daalde het aantal WW-uitkeringen.

Vooral de jongeren tot 27 jaar ontvingen vaker een WW-uitkering sinds de uitbraak van het coronavirus. In juni neemt het aantal WW-uitkeringen aan jongeren echter af. Dit komt doordat jongeren vaak werken via uitzendbedrijven en in bouwberoepen. In deze sectoren is in de zomer meer werk. Ten opzichte van vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen aan jongeren wel veel hoger. Hieruit blijkt de impact van corona op de werkgelegenheid voor jongeren, die veel werken in getroffen sectoren zoals horeca en detailhandel.

De stijging van de WW sinds corona heeft ervoor gezorgd dat het aantal WW-uitkeringen nu hoger is dan een jaar geleden. Eind juni 2020 telde Groningen 2.060 meer WW-uitkeringen (+25,1%) dan in juni 2019.

Nederland: ontwikkeling WW verschilt per regio
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juni uit op 300.597. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 301.073. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 476 (0,2%). In negen van de twaalf provincies daalt het aantal WW-uitkeringen. De afname is het grootst in de noordelijke provincies, met Drenthe aan kop (-3,5%). In Noord-Holland, Flevoland en Limburg stijgt het aantal WW-uitkeringen, het meest in Noord-Holland met 2,7%.
Een jaar eerder telde Nederland nog 242.662 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 507.935 uitkeringen (23,9%). De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen
In juni was de ontwikkeling van de WW in het noorden gunstiger dan in de rest van het land. In alle drie de noordelijke provincies nam het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.   

Back to top button