fbpx

Kunstenares Carolina Burand in de Bierumer School

Bierum – Okay, Brunch forever” vult de komende weken ruimten in de Bierumer School. Carolina Burandt is de derde kunstenaar die daarmee dankbaar gebruik maakt van de uitgestoken hand die dit museum voor hedendaagse kunst jonge kunstenaars biedt.

Carolina Burandt is een jonge Duitse kunstenaar, in 2018 afgestudeerd aan de academie Minerva en winnaar van de Klaas Dijkstra academieprijs 2018. Ze is geïnteresseerd in de absurditeit van de dagelijkse triviale dingen, de dingen waarover je je over kunt verwonderen en die je jezelf doen afvragen: “Hoe? Waarom?” Zij ziet haar rol van hedendaags kunstenaar als katalysator en bemiddelaar te midden van ongeziene, verborgen objecten, van momenten waar de meeste mensen aan voorbij gaan, omdat er toch al zoveel prikkels op hen afkomen.   In haar huidig werk en onderzoek is zij geïnteresseerd  in het effect dat performances kunnen hebben op beschouwers en in de mogelijkheid tot interactieve uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen kunstenaar en kijker. Hierbij experimenteert zij met het lichaam als materiaal. Haar streven is het te komen tot een universeel te begrijpen bewegingstaal op intellectueel maar vooral ook emotioneel niveau.

Voor de Bierumer School is het werk van Carolina Burandt vooral interessant vanwege haar dynamische, voortdurend in beweging zijnde kunst. Een kunst die door niet aflatend zoeken naar steeds weer andere wegen en middelen komt tot andere, vernieuwende vormen van waarneming en participatie met de werkelijkheid en de leefomgeving. Het werk van Carolina staat voor durf en experiment, is niet gespeend van humor en is mede hierdoor een voor Bierumer School zeer geschikte performance in art. Het sluit mooi aan bij de eerdere exposities van Peter Schudde en Frenske Jansen/Gretha Hengst in de afgelopen maanden.

Back to top button