Kosten weerschade woning voor ruim één op drie claimers niet volledig vergoed

Nederland – Wat de totale collectieve schade gaat zijn na de storm Ciara, is nog gissen. Wél weten we dat ruim een kwart van de Nederlanders ooit te maken heeft gehad met schade aan de inboedel of opstal door hevige weersomstandigheden zoals regen, hagel of storm. Meer dan 30% kreeg weerschade echter niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 1.000 respondenten van veldwerkorganisatie Panel Inzicht.

De stelregel is dat je met een opstalverzekering altijd verzekerd bent bij weerschade. Toch gaf bijna 30% van de groep met zelf te vergoeden kosten aan dat zij niet verzekerd bleken te zijn voor weerschade aan de opstal, terwijl zij dachten hiervoor wél verzekerd te zijn. Bij één op de vijf bleek het type schade niet verzekerd te zijn. 20% van de respondenten had te maken met een eigen risico. Ruim één op de tien (12%) kreeg niet het (volledige) bedrag uitgekeerd door eigen gebreken, zoals nalatigheid of slecht onderhoud.

20% met weerschade aan opstal heeft meer dan € 5.000 eigen kosten
Bijna een kwart van de Nederlanders heeft weleens te maken gehad met weerschade aan iets wat ‘aard- en nagelvast’ aan de woning zit: de opstal. De kosten voor weerschade aan de opstal zijn vaak aanzienlijk hoger dan die voor weerschade aan de inboedel. Dit geldt ook voor de zelf te vergoeden schadekosten. Voor bijna 20% van deze Nederlanders was de zelf te vergoeden schade aan de opstal meer dan € 5.000,-.

Eén op de drie Nederlanders heeft weleens te maken gehad met weerschade aan spullen in en om het huis: de inboedel. Toch wordt dit soort schade aan de inboedel niet altijd vergoed. Zo heeft 38% van hen (gedeeltelijk) zelf voor deze kosten op moeten draaien. In ruim 20% van deze gevallen bedroeg de zelf te vergoeden schade aan de inboedel meer dan € 2.000,- . In bijna 10% van de gevallen was dit zelfs meer dan € 5.000,-. 

Onwetendheid over vergoedingen
Voor één op de vijf van de mensen die geen vergoeding kreeg, bleek het type schade niet verzekerd te zijn. Eén op de tien kreeg niet het (volledige) bedrag uitgekeerd door eigen gebreken, zoals nalatigheid of slecht onderhoud. De dagwaarde van de inboedel speelde ook een rol bij de vergoeding. Zo moest 10% zelf een deel vergoeden, omdat de dagwaarde van de inboedel inmiddels lager was dan bij aankoop. Daarnaast kreeg ruim één op de tien niet de volledige schade vergoed door het eigen risico (11%).

Volgens Suzanne Löwik, Product Specialist Insurance bij Pricewise, is weerschade in principe altijd verzekerd via je opstal- of inboedelverzekering. “Het verbaast ons dan ook dat zo veel respondenten aangeven dat hun schade niet is vergoed.” Volgens Löwik komt dit mogelijk doordat de schade werd veroorzaakt door harde wind, maar er officieel geen sprake was van storm (minimaal windkracht 7), er sprake was van onderverzekering of doordat de schadekosten lager waren dan het eigen risico. “De kosten zijn in dat geval voor rekening van de verzekerde, ondanks dat hij wel verzekerd is.”

Hoge risico’s zijn te verzekeren tegen lage kosten
Door steeds hevigere en meer intense weersomstandigheden komt weerschade aan de inboedel of opstal steeds vaker voor. Löwik geeft aan dat de kosten van dit soort schades vaak enorm in de papieren kunnen lopen, terwijl je je als consument voor een relatief laag maandelijks bedrag kunt verzekeren tegen deze hoge risico’s. Al eerder toonde Pricewise aan dat een grote groep Nederlanders een inboedel- of opstalverzekering heeft die niet meer op maat is, waardoor zij onder- of oververzekerd blijken te zijn. Nu blijkt echter ook dat consumenten vaak niet goed voorbereid zijn op weerschade, terwijl het hierbij gaat om hoge schadekosten die consumenten niet altijd gemakkelijk zelf kunnen vergoeden.

Back to top button