Koopvaardijdienst in de Eemshaven

Eemshaven – De jaarlijkse Koopvaardijdienst in de Eemshaven wordt dit jaar gehouden op zondag 12 november. In deze (herdenkings)dienst zal worden stilstaan bij de mensen die tijdens de oorlog op zee hun leven hebben gegeven voor het vaderland. Maar ook mensen die tijdens hun werk op zee hun leven verloren zullen worden herdacht evenals de vrijwilligers van het zeemanshuis in de Eemshaven die niet meer onder ons zijn.
 
De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en we mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschappij met Kerst niet bij hun gezin, familie en/of vrienden kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.

Zaal open om 15:30 uur, om 16.00 uur zal voorganger Pastor Sven Standhardt de dienst beginnen. U bent op van harte welkom in het Zeemanshuis Eemshaven, Borkumweg 2.

Back to top button