Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Delfzijl alsnog uitgereikt

Delfzijl – Vandaag, 2 juli, zijn de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Gerard Beukema. In verband met het coronavirus kreeg de burgemeester hierbij hulp van de naaste familieleden.
Op 24 april 2020 is door Gerard Beukema aan zes inwoners uit onze gemeente telefonisch medegedeeld dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Zij hebben allen de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.

De uitreiking kon in verband met de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus niet plaatsvinden. Nu een versoepeling van de maatregelen is ingegaan, heeft de minister op advies van De Kanselarij der Nederlandse Orden besloten dat vandaag de daadwerkelijke uitreiking kon plaatsvinden.

Het betreffen:

Mevrouw A. Talens-Mewissen
Mevrouw Talens-Mewissen was tot 2019 meer dan 30 jaar bestuurslid en vrijwilliger van het KWF in de functie van collectant van de afdeling Delfzijl. Ook was zij bestuurslid van de Provinciale Vereniging Kindercentra Nederland van de regiowerkgroep Noordoost. Zij organiseerde hiervoor verschillende bijeenkomsten voor besturen en leidsters van peuterspeelzalen. Van 1990-2013 was mevrouw Talens-Mewissen als vrijwilliger betrokken bij de Oranje Vereniging Delfzijl. Daarnaast was zij van 1993-2005 een zeer actief lid van de cliëntenraad van het Van Julsinghahuis in Delfzijl. Zij heeft zich als lid ingezet voor de belangen van de bewoners. Tot op heden is zij nog steeds actief als vrijwilliger en mantelzorger van het Burgemeester van Julsinghatehuis in Delfzijl.

Mevrouw J.F. Brons-Streuper
Mevrouw Brons-Streuper is van 1996 tot heden vrijwilliger bij Tennisvereniging Watec in Wagenborgen, waar zij onder andere betrokken is bij het kantinebeheer, inkoop en mede organisator is van diverse activiteiten. Mevrouw Brons-Streuper was meer dan 45 jaar lid van de EHBO vereniging Wagenborgen. Hier heeft zij meerder functies vervuld o.a. voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook is zij vanaf de start in 2017 tot heden betrokken bij de vrijwilligersclub Wagenborgen. Daarnaast is zij vrijwilliger vanaf 2012 tot heden bij Stichting Groningen HartVeilig. Vanaf 2003 tot heden is zij ook vrijwilligster bij Stichting Proostmeerloop Wagenborgen, deze organiseren iedere eerste zaterdag van september een jaarlijkse loopevenement.

De heer T. Noppert

De heer Noppert is vanaf 1979 tot heden vrijwilliger bij de afdeling Archeologie van het MuzeeAquarium Delfzijl. Hij heeft onder andere meegewerkt aan het vormgeven van de afdeling Archeologie van het MuzeeAquarium en was nauw betrokken bij de door de Rijks Universiteit Groningen uitgevoerde opgravingen in 1982 bij Heveskes. Daarnaast is de heer Noppert vrijwilliger bij het Noordelijk Archeologisch Depot voor de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Hij verzamelt archeologisch materiaal en publiceert daar regelmatig over, met name in landelijke bladen.

De heer R. van der Veen
De heer Van der Veen is sinds 2000 actief als vrijwilliger. Hij is een bekwaam en deskundig kenner van de geschiedenis van Delfzijl, van de regio en van de provincie Groningen. Hij heeft daarover veel boekwerken geschreven of mede geschreven, presentaties verzorgd en tentoonstellingen georganiseerd. De heer Van der Veen is secretaris van het bestuur van de Stichting Cultureel Erfgoed Delfzijl en enthousiast voorvechter van het behoud van het erfgoed. In 2012 en 2013 gaf hij op verzoek van prof. Dr. H.A. Groenendijk gastcolleges aan de Rijks Universiteit in Groningen. Zijn aanpak wierp vruchten af en leidde tot mooie projecten op de Universiteit. Samen met vijf leden van de Videogroep ’76 heeft hij vanaf 2015 veel tijd gestoken in een film over het Centrum van Delfzijl, die in maart en april 2019 in theater de Molenberg is vertoond voor in totaal ruim 800 mensen.

De heer W. Buisman
De heer Buisman heeft door zijn jarenlange inzet veel betekend voor de gemeenschap in Farmsum. De heer Buisman is vanaf 1965 tot heden betrokken bij Voetbalvereniging Farmsum waar hij diverse functies heeft vervuld, zoals teamleider jeugd, lid jeugd- en hoofdbestuur, wedstrijdsecretaris, vertegenwoordiger bestuur en schoonmaker. Ook is de heer Buisman op dit moment bestuurslid van Shantykoor De Magellan Singers. Jaarlijks worden er veel optredens gehouden in verzorgings- en verpleegtehuizen, maar ook regelmatig in en buiten de regio tijdens bijzondere gelegenheden.

De heer K. Koning
De heer Koning is een bijzonder actieve vrijwilliger binnen verschillende organisaties en verenigingen in de gemeente Delfzijl en in het bijzonder in het dorp Wagenborgen. De heer Koning is vanaf 1995 betrokken bij de muziekvereniging In Corpore in Wagenborgen. Hier heeft hij diverse functies vervuld, zoals bestuurslid en voorzitter. Daarnaast houdt hij zich vanaf 1996 als redactielid bezig met het tot stand komen van de wekelijkse uitgifte van de dorpskrant Op de Hoogte en is hij medeorganisator van de jaarlijkse fietsvierdaagse.


Back to top button