Komst nieuwe bedrijven naar de regio dreigt te vertragen door personeelstekort Omgevingsdienst

Groningen – Bij de Omgevingsdienst Groningen komen binnenkort veel nieuwe vacatures beschikbaar. Dat komt voort uit de wens van veel nieuwe bedrijven om zich te vestigen in de provincie Groningen. Om alle bedrijven te voorzien van vergunningen, zijn uitbreiding van expertise en meer medewerkers noodzakelijk voor de dienst. De vacatures zijn gericht op vergunningverlening, toezicht en advies, en verschijnen binnenkort op de website van de Omgevingsdienst.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “In Groningen werken we aan de toekomst van Nederland en de toekomst is nu als het gaat om vacatures op het gebied van vergunningverlening, toezicht en advies. We realiseren ons dat de arbeidsmarkt krap is en daarom zullen we ook gezamenlijk moeten investeren in kennisontwikkeling, scholing en begeleiding.”

Ideale vestigingsplaats
De laatste jaren heeft de provincie, samen met het bedrijfsleven en Groningen Seaports, laten zien dat Groningen een ideale vestigingsplaats is voor bedrijven. De Eemshaven en de haven van Delfzijl vormen een industriegebied met grote en middelgrote bedrijven. In Delfzijl staat de chemische bedrijvigheid centraal. In de Eemshaven voeren energie, data en offshore wind de boventoon.

De Groninger zeehavens zijn in beweging
De Eemshaven en de haven van Delfzijl is een industriegebied met grote en middelgrote bedrijven. In Delfzijl staat de chemische bedrijvigheid centraal en in de Eemshaven voeren energie, data en offshore wind de boventoon. De Groninger zeehavens zijn in beweging, er gebeurt veel en het gebied is in trek bij nieuwe bedrijven. Om alle bedrijven te voorzien van vergunningen, is uitbreiding van de expertise en de medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen noodzakelijk.

Groningen Seaports’ CEO Cas König: “Om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, zijn we zo snel mogelijk mensen nodig. We juichen de uitbreiding van de omgevingsdienst van harte toe en ondersteunen graag bij de wervingscampagne.”

Omgevingsdienst werkt aan veilige en schone leefomgeving
De ontwikkelingen in met name Delfzijl en de Eemshaven brengen extra werk met zich mee voor de Omgevingsdienst Groningen. Zij verzorgen vergunningverlening, advies, toezicht en handhaving voor milieu en bouw. Om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen zoekt de omgevingsdienst mensen die een hoogwaardige bijdrage willen leveren aan de milieu- en veiligheidsvraagstukken rondom Delfzijl en de Eemshaven.

Directeur Omgevingsdienst Groningen Nienke Baars: “Dat het met name om (nieuwe) duurzame initiatieven gaat, maakt ons – als dienst voor een veilige en schone leefomgeving – enthousiast. We zijn op zoek naar mensen die daar een bijdrage aan willen leveren. Dat kunnen ook mensen zijn die niet precies de juiste studie hebben gedaan, maar wel gemotiveerd zijn om het vak bij ons te willen leren. Ons werk wordt steeds complexer, dus er is uitdaging genoeg!”

Back to top button