Klanttevredenheidsonderzoek Wmo laat positieve resultaten zien

Delfzijl – De gemeente Delfzijl onderzoekt jaarlijks de ervaringen van inwoners die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp en ondersteuning krijgen. Het onderzoek richt zich onder andere op het contact met de gemeente en de tevredenheid over de kwaliteit van de zorg. Uit resultaten van het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de inwoners die mee heeft gedaan aan de enquête over 2018 positief is.

Ondersteuning draagt bij aan betere kwaliteit van leven
Opvallend is dat inwoners aanzienlijk vaker dan in 2017 aangeven dat ze goed weten waar ze terecht kunnen als ze een beroep willen doen op Wmo-voorzieningen. Ook geven ze aan dat er in 2018 sneller hulp geboden werd. Wethouder Meindert Joostens: “De resultaten van vorig jaar waren al goed, nu zien we dat de inzet van het Sociaal Plein helpt om hulp nog beter bereikbaar te maken. Het is fijn om te zien dat inwoners, vrijwilligers en professionals elkaar weten te vinden om zo vragen snel en goed op te pakken”. Uit het onderzoek blijkt ook dat inwoners zich, meer dan in 2017, bewust zijn dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner die samen met hen naar passende oplossingen zoekt.

Respondenten geven aan dat de hulp en ondersteuning die ze krijgen in grote mate bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven; men kan zichzelf beter redden en toch nog de dingen doen die men wil. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo-, Jeugd- en de Participatiewet.

Sociaal Plein Delfzijl
Meer informatie over ondersteuning, voorzieningen, opgroeien, opvoeden, welbevinden, werk en inkomen is te vinden op www.delfzijl.nl, Sociaal Plein Delfzijl of www.sociaalpleindelfzijl.nl.

Back to top button