Kansen voor ondernemers en vastgoedeigenaren door transformatiesubsidie

Delfzijl – Het college van B&W heeft op16 augustus, op basis van de verordening stimulering detailhandel Delfzijl 2014, besloten om transformatiesubsidie toe te kennen aan de eigenaar van het pand Waterstraat 12 te Delfzijl. In dit leegstaande, voormalige winkelpand wordt een hoteldependance gerealiseerd.

Subsidiemogelijkheden kernwinkelgebied

Wethouder IJzebrand Rijzebol: ‘Met dit besluit dragen we bij aan de invulling van ander gebruik van bestaand vastgoed in het centrum van Delfzijl. Het kan voor een ondernemer of vastgoedeigenaar bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn om een pand een andere functie te geven, bijvoorbeeld wonen in plaats van horeca. Hiervoor kunnen zij een beroep doen op de transformatiesubsidie.

De winkels rondom het kernwinkelgebied willen we in het centrum van Delfzijl concentreren om het centrum compacter te maken. Een gemeentelijke bijdrage in verplaatsingskosten naar het centrum is door deze subsidie ook mogelijk. We moeten zo veel mogelijk voorkomen dat er verpaupering en leegstand ontstaat in de panden rondom het kernwinkelgebied.”

Subsidie tot 2016 beschikbaar

Met het vaststellen van de stimuleringsverordening detailhandel Delfzijl 2014 heeft de raad een aantal subsidiemogelijkheden beschikbaar gesteld waarop ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Delfzijl een beroep kunnen doen, zoals een gemeentelijke bijdrage in verplaatsingskosten, planontwikkelingskosten,  gevelverbeteringskosten en de kosten van transformatie van leegstaand vastgoed. De subsidie is voor 2016 beschikbaar, totdat het subsidieplafond bereikt is.Back to top button