Hoogwater: Coupures Delfzijl worden gesloten; Waterschap stelt dijkbewaking in

Regio – Maandag laat in de middag en in de avond is er in de noordelijke kustgebieden kans op zware windstoten van ongeveer 80 km-90 km/uur. Vooral in het Waddengebied kunnen dan bij buien zware windstoten van 90-110 km/uur voorkomen. Landinwaarts, in de drie noordelijke provincies, zijn vanavond bij buien windstoten van ongeveer 75 km/uur mogelijk.

Coupures Delfzijl worden gesloten

Door de krachtige westenwind wordt het water opgestuwd naar de Dollard. Om 21.30 uur bereikt het water bij de zeedijk van Delfzijl tot Nieuwe Statenzijl, een stand van 3.90 meter boven NAP (normaal is dat 1.50). Rond 17.00 uur zijn de dijkdoorgangen gesloten en start het waterschap met dijkbewaking. Dijkinspecteurs houden tot middernacht de dijk in de gaten. Om middernacht gaan de dijkdoorgangen weer open.

Back to top button