Kabinet kent miljoenen subsidie toe aan groene waterstofprojecten in Groningen en Drenthe

Eemshaven – Het kabinet heeft aanzienlijke financiële steun toegezegd aan vier grootschalige projecten voor de productie van groene waterstof in de provincies Groningen en Drenthe.

Het leeuwendeel van de toewijzing, met een bedrag van 125 miljoen euro, gaat naar RWE. Het energieconcern zal een elektrolyser, ook wel bekend als een waterstoffabriek, bouwen op het terrein bij de kolen/biomassacentrale in de Eemshaven. Met een capaciteit van 50 megawatt zal de elektrolyser groene waterstof produceren met behulp van elektriciteit afkomstig van het nabijgelegen windmolenpark Westereems, dat eveneens eigendom is van RWE.

Marinus Tabak, bestuurder bij RWE, noemt de toekenning van de subsidie “uitstekend nieuws” en benadrukt het cruciale belang ervan voor het project. De definitieve investeringsbeslissing wordt eind 2024 verwacht, afhankelijk van de tijdige aansluiting van de waterstoffabriek op het netwerk van Gasunie, dat momenteel wordt aangelegd. RWE geeft aan dat de bouw- en milieuvergunningen al zijn verkregen en dat er gesprekken lopen met potentiële afnemers. De verwachting is dat de elektrolyser in 2027 operationeel zal zijn.

Het project, genaamd Eemshydrogen, wordt beschouwd als een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Groningen, met de gemeente Eemsdelta als centrum. Het is een van de vier concrete plannen voor elektrolysers in de regio, waaronder ook het initiatief van het Zeeuwse bedrijf VoltH2. Dit bedrijf heeft plannen om eveneens een elektrolyser van 50 megawatt te bouwen in Delfzijl.

Back to top button