Jongeren lopen relatief groot risico op letsel door ongeval

Nederland – Nederlandse jongeren lijken het risico op het krijgen van letsel door een ongeluk of ongeval in eigen land te onderschatten. Want ondanks dat jongeren verwachten dat ze vanwege hun leeftijd en vaak goede gezondheid minder zorg nodig hebben, lopen ze relatief vaak letsel in eigen land op. Met als gevolg zorgkosten die zij zelf moeten betalen omdat zij zich hier vaak niet aanvullend voor verzekerd hebben of doordat zij kozen voor een verhoogd vrijwillig eigen risico. Dat blijkt uit een onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé onder 1008 respondenten en uit data van Univé. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna 3 op de 4 Nederlandse jongeren wel eens letsel opliepen bij een ongeval of ongeluk in Nederland. Bijna een kwart van de Nederlandse 18- tot 34-jarigen liep zelfs meerdere keren letsel op in de afgelopen jaren. Vooral botbreuken (35%), een gat of snee (35%) en tandschade (16%) zijn relatief veel voorkomend letsel onder Nederlandse jongeren. Als oorzaak van het letsel wijzen jongeren het vaakst het verkeer aan. Bijvoorbeeld het vallen met een voertuig zoals een fiets of scooter (26%) of een verkeersongeluk (22%).

Een ongeluk zit in een klein hoekje
Dat jongeren over het algemeen hun kans op letsel door ziekte of ongeval in Nederland niet als (heel) groot inschatten, blijkt ook uit de manier waarop zij verzekerd zijn. Uit data van Univé blijkt namelijk dat Nederlandse jongeren tussen 18 en 34 jaar relatief vaak voor een vrijwillig eigen risico kiezen (12%), waarbij zelfs 8% van deze groep voor het maximaal vrijwillig eigen risico van 885 euro gaat. Bij acuut letsel door een ongeval kan dat onverwacht leiden tot een fors bedrag aan zorgkosten dat in één keer betaald moet worden door de jongere. Door niet te kiezen voor een vrijwillig eigen risico, blijven de zelf te betalen zorgkosten, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, beperkt tot maximaal 385 euro. 

Onverwacht letsel bij jongeren
Daarnaast kiest de meerderheid van de jongeren die bij Univé verzekerd is, niet voor een aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld omdat zij denken geen zorg nodig te hebben. Pas als zij onverwacht letsel oplopen, wordt duidelijk met welke kosten zij te maken krijgen. Zoals kosten van plaatsing van een kroon bij de tandarts na een val met de fiets. Met als mogelijk gevolg dat deze zorg niet verzekerd is, waardoor jongeren forse zorgkosten voor hun kiezen krijgen. 

Zeker voelen
“Als coöperatie vinden we het belangrijk dat jongeren zich zeker voelen over mogelijke zorgkosten. Met duidelijkheid over de gevolgen van het kiezen van een verhoogd vrijwillig eigen risico. Want wie hiermee kiest voor een lagere premie, moet zich ook realiseren dat het totale bedrag van € 885 beschikbaar moet zijn als er zorgkosten gemaakt worden. Voor jongeren lanceert Univé een zorgpechpakket, voor als zij door een ongeluk letsel oplopen. Zo stelt Univé jongeren in staat om zich voor een klein bedrag bij te verzekeren en de onverwachte en vaak hoge zorgkosten zoals tandzorg zoveel mogelijk te beperken”, vertelt Ron Bavelaar, voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Univé. Over het zorgpechpakket dat in 2023 geïntroduceerd wordt, maakt Univé medio november meer bekend.

Back to top button