Jeugdtrainers NEC Delfzijl naar gemeentehuis voor verklaring omtrent gedrag

Delfzijl – NEC Delfzijl heeft de afgelopen tijd verschillende preventieve maatregelen doorgevoerd om de veiligheid bij het trainen en begeleiden van jeugd te waarborgen. Naast de normale normen en waarden voeren we actief beleid en zetten we hulpmiddelen in om ongewenst gedrag te voorkomen. NEC Delfzijl heeft ongeveer 400 jeugdleden verdeeld over 30 teams.

Een veilig voetbal klimaat staat hoog in het vaandel bij NEC Delfzijl.  Zo staat het onderwerp  standaard op de agenda van  het bestuur. Tevens hebben we gedragsregels “de basis elf” opgesteld die iedereen kan lezen op de borden  rond het sportpark. De trainers & leiders zijn gevraagd een kopie van hun VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan de club te geven, en wanneer nodig  aan te vragen bij de gemeente. Ook bestuursleden doen dit. Daarnaast hebben we een Vertrouwens Contact Persoon aangesteld waar leden terecht kunnen.

Een VOG is en nuttig instrument om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk beter te borgen en (maatschappelijke) risico’s die verbonden kunnen zijn aan de inzet van vrijwilligers te minimaliseren. Het aanvragen van een VOG is sinds 1 januari 2018 gratis voor Delfzijlster vrijwilligers.

Wethouder Jeugdzaken Hans Ronde kwam een kijkje nemen hoe de aanvragen in ontvangst werden genomen door het klantcentrum van de gemeente. “Dit is een goed voorbeeld om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor jeugd bij verenigingen in de gemeente Delfzijl”. Inmiddels zijn er al een 35-tal VOG-aanvragen door de gemeente in ontvangst genomen van NEC Delfzijl vrijwilligers. Het bestuur van NEC Delfzijl is zeer verheugd met de betrokkenheid van de vrijwilligers hiervoor, meldt Eduard Mulder voorzitter van NEC Delfzijl.

Back to top button