Jaarlijkse Koopvaardijdienst op zondag 10 november in de Eemshaven

Eemshaven – Jaarlijkse Koopvaardijdienst in de Eemshaven wordt gehouden op zondag 10 november om 16:00 uur. In deze (herdenkings)dienst zal worden stilstaan bij de mensen die tijdens de oorlog op zee hun leven hebben gegeven voor het vaderland.

Maar ook mensen die tijdens hun werk op zee hun leven verloren zullen worden herdacht evenals de vrijwilligers van het zeemanshuis in de Eemshaven die niet meer onder ons zijn.

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die het zeemanshuis ook dit jaar weer zullen gaan samenstellen en rond de kerst uitdelen. Ze willen de zeevarenden laten weten dat er aan ze gedacht wordt en hen dankbaar zijn voor het werk dat ze voor ons doen tijdens de dagen dat iedereen graag bij gezin, familie en vrienden wil zijn.

U bent op van harte welkom in het Zeemanshuis Eemshaven, Borkumweg 2 aanvang 16:00 uur.

Voorganger:                         Pastor S. Standhardt
Met medewerking van:        Byzantijns Koor Groningen o.l.v. Cas Straatman
Begeleiding samenzang:      Annejet Dijkman

Back to top button