fbpx

Inzamelen openbare Bekendmakingen uit de oorlog

Groningen – Een bekendmaking of Bekanntmachung werd in de Tweede Wereldoorlog regelmatig gebruikt. Bijvoorbeeld om te laten weten dat de avondklok werd ingevoerd of als oproep voor mannen om zich aan te melden voor de Arbeitseinsatz. Maar ook als waarschuwing of om te laten weten dat er een doodstraf was uitgevoerd.

Een bekendmaking was in de oorlog een algemeen gebruikt communicatiemiddel om een nieuwe wet of overheidsmaatregel bekend te maken aan de bevolking. Deze werd gedrukt op een papieren aanplakbiljet en opgehangen op aanplakborden en zuilen. Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is nu op zoek naar meer Groningse bekendmakingen. Helpt u mee?

Inzamelmiddag
Het OVCG is op zoek naar meer bekendmakingen uit de provincie Groningen uit de periode voorafgaand, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1939-1946). Heeft u of kent u iemand die in het bezit is van bekendmakingen? Of heeft u wellicht foto’s, documentatie of een dagboek met informatie over bekendmakingen?

Graag komen we met u in contact. Tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis houden wij op donderdag 21 oktober een speciale inzamelmiddag. Na een presentatie over het project ‘De oorlog in bekendmakingen’, volgt de inzameling. De bekendmakingen kunnen zowel als schenking aan het OVCG worden gegeven en er is ook de mogelijkheid om de bekendmakingen tijdelijk in bruikleen te geven en door ons te laten scannen. U krijgt dan de fysieke bekendmakingen terug, inclusief de digitale scans ervan.

Nieuw onderzoek naar bekendmakingen
Bekendmakingen zijn een vergeten bron. Ze zijn nooit systematisch verzameld, getoond en bestudeerd. Daar wil het OVCG samen met Netwerk Oorlogsbronnen en de Groninger Archieven verandering in brengen. Door bekendmakingen als specifieke bron te verzamelen, te digitaliseren en in kaart te brengen, krijgen we nieuwe inzichten over de machtsverhoudingen en wat de gevolgen van de nieuwe wetten en maatregelen waren voor de bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gronings oorlogserfgoed
Het OVCG is een kleine erfgoedinstelling voor informatie en documentatie over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen. Het OVCG heeft ook een grote collectie van documenten en objecten uit de oorlogstijd, met onder meer papieren posters met daarop een ‘openbare bekendmaking’. Het project ‘De oorlog in bekendmakingen’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Praktische informatie

  • Datum: donderdag 21 oktober
  • Locatie: Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen
Back to top button