Inwoners provincie Groningen denken mee over betere ‘zorg op afstand’

Groningen – Door de coronapandemie wordt in de zorg steeds meer gebruik gemaakt van telefonische consulten en beeldbellen. Deze ‘zorg op afstand’ heeft veel voordelen, ook buiten coronatijd. Toch sluit het in de praktijk niet altijd aan op wat patiënten en naasten/mantelzorgers nodig hebben of prettig vinden. Zorgbelang Groningen hoort daarom graag via een online vragenlijst de ervaringen en ideeën van inwoners van de provincie Groningen rond deze zorg. Met de uitkomsten gaan alle betrokkenen samen aan de slag om zorg op afstand in onze provincie (verder) te verbeteren.

Het onderzoek brengt in beeld hoe zorg op afstand er in de provincie Groningen uitziet, hoe wenselijk patiënten en hun naasten/mantelzorgers deze zorg vinden én wat er nodig is om de zorg goed te laten verlopen. Vragen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld óf en met welke zorgverleners inwoners telefonisch of via beeldbellen contact hebben gehad, of ze invloed hadden op de manier waarop het contact plaatsvond en of ze hierover goed waren geïnformeerd. Ook wordt aan inwoners gevraagd hoe de ‘afspraak op afstand’ is bevallen, zowel wat betreft advies en behandeling, als communicatie en bejegening. Tot slot kunnen inwoners aangeven waarom ze wel of niet zouden kiezen voor zorg op afstand en welke ondersteuning ze hierbij zouden willen.

Meedoen aan het onderzoek
De vragenlijst ‘Goede zorg op afstand’ kan worden ingevuld op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/goedezorgopafstand of via www.zorgbelang-groningen.nl. Invullen duurt maximaal 15 minuten.

Samen werken aan beter contact in de zorg
De vragenlijst is onderdeel van het project ‘In contact in de zorg’. Dit heeft als doel om zorg op afstand in onze provincie verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/mantelzorgers. Beeldbellen en telefonische consulten staan centraal, maar andere vormen worden niet uitgesloten. In het project wordt gesproken met huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en natuurlijk patiënten, naasten en mantelzorgers, de mensen om wie het gaat.

Zorgbelang Groningen voert het project uit in samenwerking met het Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie, de Vereniging Groninger Dorpen, het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG, Zorgadvies Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie en Menzis. Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.

Back to top button