Inwoners Loppersum mogen nieuwe boomlocaties kiezen

Loppersum – De gemeente Loppersum doet mee aan de landelijke actie ‘Boom in je Buurt’. Hierbij kunnen bewoners zelf locaties aandragen waar zij graag meer bomen zouden zien. Op de goedgekeurde locaties worden tijdens Boomfeestdag 2016 daadwerkelijk nieuwe bomen geplant.

De actie is een samenwerking tussen Nudge, het RIVM, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Stichting Boomfeestdag. De kern van het project is dat burgers een bestaande kaart zelf aan kunnen vullen met informatie over waar zij denken dat nieuwe bomen geplant moeten worden. Als ‘experts’ van hun eigen buurt biedt dit inwoners de kans om invloed te hebben op hun eigen leefmilieu. Tegelijkertijd profiteert de gemeente van de buurtkennis van haar inwoners.

Via de website nudge.nl/bomen kunnen bewoners tot 16 januari 2015 aangeven op welke plek in hun straat, buurt of wijk ze willen dat er nieuwe bomen geplant moeten worden. Die boomlocatie wordt geprikt op een speciale kaart van de Atlas Natuurlijk Kapitaal, een onlangs gelanceerd open data platform om de natuurlijke rijkdom van Nederland in kaart te brengen. Bij het kiezen van een locatie kan ook een voorkeur aangegeven worden voor een bepaalde boomsoort.

Na 16 januari bepaalt de gemeente welke aangemelde locaties het meest geschikt zijn om nieuwe bomen te planten. Deze worden dan tijdens Boomfeestdag 2016 geplant door basisscholen uit de buurt.

Back to top button