Inwoners Holwierde houden voorzieningen in het dorp met bijdrage van gemeente

Holwierde – Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl stelt de raad voor om De Brede Werkgroep Holwierde een subsidie van € 100.000,- te verlenen voor de aanschaf van het voorzieningenpand waarin de huisartsenpraktijk en de inmiddels gesloten dorpswinkel zijn gehuisvest. Met draagvlak vanuit het dorp, heeft de stichting een plan gemaakt om de voorzieningen in het dorp te kunnen behouden.

Wethouder Jan Menninga van Financiën: “De uitbater van de dorpswinkel heeft besloten de winkel te sluiten. Dit zien we helaas steeds vaker gebeuren, terwijl ze zo belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de dorpen. In Holwierde is het tot nu toe gelukt om een groot aantal bestaande voorzieningen overeind te houden en zelfs nieuwe functies toe te voegen en aan elkaar te verbinden. Kenmerkend bij al deze voorzieningen is de betrokkenheid van het dorp. Zonder de  inzet van de actieve inwoners zouden veel van de voorzieningen en activiteiten al verdwenen zijn”.

Zorg én winkel onder één dak
Ook wethouder Meindert Joostens van Zorg benadrukt het belang van de aanschaf van het pand, waarmee ook de zorgfuncties worden uitgebreid voor Holwierde. “De huisarts kan de praktijk verder uitbreiden en een fysiotherapeut kan plaatsnemen in het pand. Daarmee blijft de gezondheidszorg in het dorp op niveau. Daarnaast zijn er actieve vrijwilligers die zich inzetten binnen een informeel zorgnetwerk. Zo zorgen de inwoners met elkaar voor elkaar. Juist deze informele zorg die ze elkaar bieden maakt het dorp sterk en leefbaar. Als college ondersteunen we dit graag”.Back to top button