Instemming ontbinding gemeenschappelijke regeling WO DEAL

Appingedam – De colleges van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en de gemeente Het Hogeland hebben aangegeven de zogeheten VTH- taken met ingang van 1 januari 2021 uit te laten voeren door de eigen gemeentelijke organisaties. Op dit moment worden deze taken uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling WO DEAL. Het streven is om deze gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2021 te ontbinden. Op die datum gaan de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen verder in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
WO DEAL voert sinds 2010 taken uit voor vier deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Uitgangspunt voor het besluit is dat de nieuwe gemeente Eemsdelta en de gemeente Het Hogeland robuust genoeg zijn om deze zelfstandig uit te voeren.

WO DEAL voert naast de VTH- taken ook diensten uit voor derden zoals het project Drieslag (gaswinningsgerelateerde vergunningen) en werkzaamheden op het gebied van APV en bijzondere wetten. Met de betrokken gemeenten zal overleg worden gevoerd over de wijze waarop deze diensten na 1 januari 2021 kunnen worden voortgezet.

Medewerkers van WO DEAL gaan mee in de plaatsing van personeel in de nieuwe organisatie van de gemeente Eemsdelta of naar de gemeente Het Hogeland. De huidige formatie van WO DEAL telt 48 fte.

Medewerkers van WO DEAL, de vier betrokken gemeenten en de ondernemingsraden zijn geïnformeerd over het besluit.

Back to top button