Inspiratiesessie begrijpelijke taal voor Groningse en Friese ambtenaren

Groningen – Op donderdag 2 september vervolgen Stichting Lezen en Schrijven en Stichting ABC hun online tour door Nederland. Zij komen dan virtueel aan in de provincies Groningen en Fryslân. Die middag organiseren zij een inspiratiesessie voor ambtenaren die zich bezighouden met laaggeletterdheid en communicatie. Het doel is om de communicatie van de overheid begrijpelijker en toegankelijker te maken. In alle twaalf provincies verzorgen zij dergelijke sessies.

De cijfers op een rijtje
In Nederland is zo’n 12% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. En daardoor ook vaak moeite met een computer of smartphone. In de provincies Groningen en Fryslân is dat respectievelijk 11% en 13% van de beroepsbevolking.

Eenvoudige communicatie
Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “De teksten van de overheid zijn nog steeds te moeilijk. Daar kan en moet nog een hoop verbeterd worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daar is heldere overheidscommunicatie voor nodig. Met deze sessies willen wij onze kennis en kunde delen op het gebied van eenvoudig communiceren. In een interactieve workshop laten we onder meer de deelnemers kennismaken met eenvoudig schrijven.”

Taalambassadeurs
In elke provincie laat Stichting ABC zien hoe belangrijk het is ervaringsdeskundigen bij begrijpelijke communicatie te betrekken en hoe je dat doet. Bij de sessie in het noorden is Taalambassadeur Jeen Hofstra (50) uit Gorredijk aanwezig. Hij helpt geregeld organisaties met het duidelijker maken van hun communicatie.

Geen grote lappen tekst
Jeen Hofstra: “De communicatie vanuit de overheid is best lastig. Er worden vaak moeilijke woorden en termen gebruikt. Houd het simpel! Verplaats je meer in de mensen voor wie je het doet en bekijk het eens van de andere kant. Zonder grote lappen tekst, want dan haak ik af. Maak duidelijke kolommen: dit is er aan de hand en dit verwachten we van u. En zet daar een telefoonnummer bij.”

Direct Duidelijk Brigade
Het gezamenlijke project van Stichting Lezen en Schrijven en Stichting ABC wordt mede mogelijk gemaakt door de Direct Duidelijk Brigade van (demissionair) staatssecretaris Knops. De sessies zijn bedoeld voor zowel lokale als provinciale ambtenaren. Vanwege corona vinden deze digitaal plaats.

Back to top button