Informatiebord bij voormalige stortplaats Usquert onthuld

Usquert – Het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen in Usquert is opgeheven na 50 jaar. Wat achterblijft is de voormalige stortplaats, een 25 meter hoge bult in het landschap. Woensdagmiddag is er door wethouders Arjen Nolles van de gemeente Het Hogeland en Meindert Joostens van de gemeente Eemsdelta een informatiebord onthuld aan de doorgaande weg hierop kunnen voorbijgangers de geschiedenis kunnen zien van deze bijzondere plek.

Aan de Westerhornseweg in Usquert is in 1972 een stortplaats aangelegd. Gemeenten gingen samenwerken in de gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen.

In de beginjaren worden alle soorten afval nog gestort. In de loop der tijd komt daar verandering in. Steeds meer soorten afval kunnen namelijk apart worden verwerkt en zoveel mogelijk hergebruikt; een eerste stap is de komst van glasbakken en later ook textielbakken. In 1994 wordt op de helling van de stort een milieustraat gebouwd waar inwoners van Noord-Groningen hun grofvuil en bouw- en sloopafval kunnen brengen.

In 1997 komt er een landelijk verbod op het storten van bijna alle soorten afval en daarmee gaat  de stortplaats in Usquert buiten gebruik. In 25 jaar is er 900.000 ton huishoudelijk afval uit Noord-Groningen op de stort in Usquert terecht gekomen.

Er wordt een overslaghal op de stort gebouwd waar de vuilnisauto’s kunnen lossen. Het afval wordt samengeperst en in grote containers afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie.

De voormalige stortplaats moet op basis van wetgeving worden voorzien van een afdichting zodat er geen verontreiniging van het milieu kan ontstaan. Dat betekent nogal wat: de oude milieustraat en de gebouwen die op de stort staan moeten worden afgebroken. In 2014 wordt naast de bult een nieuwe milieustraat aangelegd. Voor de inzamelroutes van huisvuil wordt overgeschakeld naar vuilnisauto’s die een container hebben die er afgezet kan worden en rechtstreeks naar de verwerking kan worden gebracht. Al het huisvuil gaat door een sorteerinstallatie om zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval te halen voor hergebruik, bv. plastics, blik, drankenkartons en organisch afval.

Na een jarenlange voorbereiding, omschakeling op nieuwe inzamelsystemen en sloop van de gebouwen wordt in 2018 de stortplaats afgedekt en worden milieu en bodem optimaal beschermd tegen vervuiling.

Daarmee zijn de taken voor het Vuilverwerkingsbedrijf  afgerond en kan de gemeenschappelijke regeling worden beëindigd. De gemeente Het Hogeland is vanaf 2022 eigenaar van de locatie en de provincie Groningen is verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats.

De nieuwe milieustraat blijft in gebruik en wordt nu beheerd door Omrin, het afvalbedrijf uit Friesland waar ook het huisvuil wordt nagescheiden en verwerkt.

Back to top button