Informatiebijeenkomst Delfzijl Centrum Zuidoost met de raad is voor herhaling vatbaar

Delfzijl – Maandagavond 1 juli 2019 trof menig bezoeker een goedgevulde raadzaal aan voor de informatiebijeenkomst Delfzijl Centrum Zuidoost. Niet zomaar een informatiebijeenkomst, maar eentje op gezamenlijk initiatief van het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad. “Voor herhaling vatbaar”, was een veel gehoorde uitspraak van zowel de raadsleden als de belanghebbenden en belangstellenden.

Wethouder Rijzebol maakte tijdens de opening het belang van de avond duidelijk: “Met de fysieke ingrepen worden het verbeteren van de toegankelijkheid, de leefbaarheid en het investeren in het aanwezige sociale netwerk beoogd. Het is belangrijk dat dit soort plannen breed gedragen worden. Daarom wil de raad graag van de Delfzijlsters weten wat zíj ervan vinden. En dat ondersteunen wij als college natuurlijk van harte.”

Nieuwe informatie
Na de opening door de wethouder, gaf de projectleider de nodige informatie over de gebiedsontwikkeling Centrum Zuidoost. Informatie die de meeste aanwezigen bekend in de oren klonk; het was immers alweer de vijfde bijeenkomst met belanghebbenden en belangstellenden. Toch was er ten aanzien van het plein Molenberg iets nieuws te melden: “Zorgpartijen hebben de wens uitgesproken om aan het plein Molenberg een expertisecentrum te bouwen met 40 à 50 bedden voor revaliderende patiënten. We zijn ons er allemaal van bewust dat dit plein een plein is voor horeca en evenementen. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar zorg aan het plein Molenberg. We wachten eerst af wat daarvan de uitkomsten zijn, voordat we het plein gaan invullen”, aldus de projectleider.

Gesprekken met de raadsleden
Tijdens de gesprekken met de raadsleden, die volgden op de presentatie van de projectleider, werd duidelijk waar de meeste aanwezigen zich zorgen over maakten: de onzekerheid over het eigen vastgoed, de woonsituatie, de interactie met andere projecten in het centrum van Delfzijl én de wens van de zorgpartijen om aan het plein Molenberg te gaan bouwen. De raadsleden waren het er allemaal over eens: “We begrijpen dat en nemen het zeer zeker mee tijdens de raadsvergadering op 11 juli. Zoals de wethouder in de opening al aangaf, vinden we het belangrijk dat de plannen breed gedragen worden.”

Wat de raadsleden opviel is: “…… dat de mensen tevreden zijn over hoe de plannen tot stand zijn gekomen: iedereen is er goed bij betrokken geweest. Bovendien laten de plannen zien dat er iets staat te gebeuren in Centrum Zuidoost. Dat maakt ook de betrokkenheid onder de mensen zo groot. Het zijn niet ‘zomaar’ plannen op papier; dit is écht iets.”

Besluitvorming 11 juli
Voordat de plannen echter werkelijkheid gaan worden, moet er nog de nodige besluitvorming plaatsvinden op 11 juli aanstaande. Wethouder Rijzebol hierover: “Wij vragen de raad een voorbereidingsbesluit te nemen en geld beschikbaar te stellen. Als de raad daartoe besluit, krijgen we tijd om onderzoek te doen naar de invulling van het gebied. Zo willen we graag gedegen onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een expertisecentrum aan het plein Molenberg. Ook wíj realiseren ons dat het plein de ‘huiskamer van Delfzijl’ is met de nodige horecagelegenheden. Of zorg daarin past, is een serieus onderzoek waard. Bovendien zijn ook de andere deelgebieden van Centrum Zuidoost (zie kaartje) nog lang niet ingevuld.

Die invulling willen we, zoals we ook bij de planvorming gedaan hebben, graag sámen met bewoners en ondernemers tot stand brengen. Alleen dan kunnen we van Delfzijl een fijne plek maken waar iedereen graag is.”

Back to top button