Informatieavond over voortgang plannen heliport in de Eemshaven

Eemshaven – Donderdag 17 maart van 19.30 tot 21.30 uur vindt er in het gebouw Nijlicht – gelegen direct bij binnenkomst in de Eemshaven – voor geïnteresseerden een inloopavond plaats over de voortgang van de heliport die definitief in het noordwesten van de Eemshaven een plek krijgt. Om 19.30 uur zal gedeputeerde Nienke Homan een korte toelichting geven.

Vanaf 20 uur is er een inloopprogramma waarbij diverse vertegenwoordigers van Groningen Seaports, Provincie Groningen en gemeente Eemsmond beschikbaar zijn voor achtergrondinformatie. Belangstellen hoeven zich niet van tevoren aan te melden en zijn van harte welkom.

Na een lang, zorgvuldig doorlopen proces is er in goed overleg met natuur- en milieuorganisaties, de omgeving en de regionale en provinciale overheden, besloten om de locatie Eemshaven (noordwestelijk gedeelte, zie ook de foto) als voorkeurslocatie aan te houden voor de aan te leggen heliport. Dit betekent dat de locatie boven Uithuizermeeden, die ook als voorkeurslocatie was aangeduid, vervalt.

Sinds eind februari ligt de milieueffectrapportage, inclusief deelonderzoeken, – samen met de aanvraag om een Luchthavenbesluit (LHB) – ter inzage. Het indienen van eventuele bezwaren hierop is mogelijk. De gemeente Eemsmond zal binnenkort het Voorontwerp bestemmingsplan ten behoeve van de heliport ter inzage leggen. De verwachting is dat rondom de zomer van 2016 Provinciale Staten definitieve goedkeuring zal geven. Dit geldt ook voor het wijzigen van het bestemmingsplan. In principe zou dan in het najaar van 2016 de aanleg van de heliport kunnen beginnen.

Waarom deze heliport?
Groningen Seaports verwacht dat de komende jaren een toenemend aantal bedrijven werkzaam in de offshore (wind)industrie een uitvalsbasis in een haven zal zoeken. Bedrijven in deze sector leveren voor lange tijd werkgelegenheid op, omdat naast de bouw van windturbines dan ook het service/onderhoud vanuit deze uitvalsbasis plaats kan vinden. Voor het vervoer van het personeel en gereedschappen is het, gezien de grote afstanden tot de offshore windparken, naast schepen ook noodzakelijk om helikopters te gebruiken. Groningen Seaports doet haar uiterste best om het havengebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze bedrijven om zich in de Eemshaven te vestigen. Daarom wil Groningen Seaports nabij de Eemshaven deze heliport ontwikkelen. Zie ook bijgaande link.

Back to top button