Informatieavond energiebedrijf Equinor over het waterstof project in de Eemshaven

Oosteinde – De Nederlandse regering heeft in de Klimaatwet het doel opgenomen in 2030 de uitstoot van CO2 met minimaal 55% te verminderen. In 2050 moet Nederland helemaal klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken zullen er tegen 2030 aanzienlijke veranderingen moeten plaatsvinden in de energievoorziening. Het Noorse energiebedrijf Equinor levert vandaag ongeveer 25% van het aardgas dat in Europa verbruikt wordt. Equinor wil aan de energietransitie bijdragen door het omzetten van dit aardgas in waterstof, waarbij de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen onder de zeebodem. Hiermee is koolstofarme waterstof een duurzaam alternatief voor de directe verbranding van aardgas zoals dat vandaag gebruikelijk is en waarbij CO2 vrijkomt. De verwachting is dat in Nederland en Duitsland de vraag naar waterstof de komende jaren sterk zal toenemen. Een deel hiervan kan met hernieuwbare (groene) waterstof bediend worden, maar ook koolstofarme waterstof zal nodig zijn om voldoende aanbod te verkrijgen.

De regio Groningen en de Eemshaven hebben grote ambities om in de energietransitie een belangrijke rol te spelen. Om bij te dragen aan deze doelen bereidt Equinor plannen voor in de Eemshaven om één van de eerste fabrieken te bouwen voor de productie van koolstofarme waterstof. Deze waterstof zal worden geproduceerd uit aardgas geïmporteerd uit Noorwegen, en de CO2 zal teruggebracht worden naar Noorwegen en daar onder de zeebodem worden opgeslagen. Equinor is wereldwijd actief en levert energie uit olie, gas, wind en zon in meer dan 30 landen. Vanuit de olie- en gasindustrie is Equinor een van de meest vooruitstrevende bedrijven in de energietransitie en heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Equinor zal voor dit initiatief een milieueffectrapport opstellen en vergunningen aanvragen. Om u een beter beeld te geven van de omvang van het project, de effecten en het proces, organiseert Equinor een informatieavond. Hier zal Equinor de plannen presenteren en zal er ruimte zijn voor vragen.

Datum: dinsdag 7 maart
Tijdstip: 18.00 – 21.00 (inclusief hapje en drankje)
Locatie: Hotel Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde

Back to top button