Herbestemming Cultureel Erfgoed komt op stoom

Schildwolde – Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed zorgt ervoor dat monumentale kerken, molens en boerderijen in de Groningse aardbevingsregio behouden blijven en een nieuwe functie krijgen. Op 1 juni sluit de derde aanvraagronde. Projectleider Eefje van Duin is enthousiast: “We zien de belangstelling voor het programma langzaam toenemen”.

Het programma draagt met een financiële bijdrage bij aan een tweede leven van de beeldbepalende panden. Inmiddels heeft de Juffertoren in Schildwolde een nieuwe functie gekregen en wordt hard gewerkt aan de Molukse Kerk in Appingedam. Een drietal andere projecten staan op punt van beginnen. “Het mooie is dat deze projecten ook breed gedragen worden en op die manier bijdragen aan de leefbaarheid”, vertelt Van Duin.

Niet van de ene op de andere dag

Van Duin legt uit dat herbestemmen tijd kost: “Als je panden wilt bewaren voor toekomstige generaties betekent dat dat de planvorming daarvoor met veel aandacht en respect voor het monument moet gebeuren. Maar voor de aanvraagrondes in juni en december verwacht ik dat er zeker 4 à 5 mooie nieuwe projecten een bijdrage krijgen.”

Aanmelden

Eigenaren en toekomstige eigenaren van monumenten in Groningen die plannen hebben voor een nieuwe functie kunnen zich melden bij Libau. Van Duin “Ook als het nog maar een pril idee is denken we graag mee.” Sterker nog, via het Loket Herbestemming biedt Libau initiatiefnemers een subsidie waarme ze een haalbaar plan voor hun monument kunnen maken.

Meer informatie over Herbestemming Cultureel Erfgoed vindt u op www.libau.nl. Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed is onderdeel van Kansrijk Groningen en wordt gefinancierd vanuit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.

Back to top button