Hartstichting lanceert landelijke stemming hart- en vaatagenda

Nederland – Iedereen in Nederland kan sinds donderdag stemmen op de Landelijke Hart- en vaatagenda van de Hartstichting. Op basis van de uitslag zal de Hartstichting op 29 januari een definitieve Hart- en vaatagenda presenteren die leidend zal bij een resultaatgerichte aanpak om de hartgezondheid van Nederland te verbeteren.

Deelnemers kunnen tot 20 november met hun stem aangeven welke van de 20 onderwerpen op het gebied van hart- en vaatziekten zij het belangrijkst vinden. Werken aan een omgeving waarin gezond leven makkelijker is, het eerder en beter behandelen van beroertes en hartfalen en nieuwe kennis en technieken sneller toepassen, zijn enkele voorbeelden van deze thema’s.

De ‘longlist’ voor deze stemming kwam tot stand op basis van de vele gesprekken die de Hartstichting de afgelopen maanden organiseerde voor patiënten, artsen, onderzoekers, zorgverleners en beleidsmakers, in totaal bijna 200 mensen.

Urgentie op de kaart
“Om de Hart- en vaatagenda echt te kunnen laten werken, is het belangrijk dat deze agenda breed wordt gedragen, juist ook buiten het klassieke cardiovasculaire veld”, zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. “Daarom vragen we iedereen in Nederland om te stemmen. Er is een stevige en vooral concrete ambitie nodig om de urgentie van hart- en vaatziekten weer op de kaart te zetten. Want als we dat niet doen groeit het aantal hart- en vaatpatiënten de komende zes jaar met bijna 1 miljoen mensen. En dat is voor ons als Hartstichting onacceptabel.”

Naast de verwachte toename van het aantal hart- en vaatpatiënten is er sinds 2020 na jaren van daling voor het eerst weer een stijging te zien van het aantal doden als gevolg van hart- en vaatziekten, zo blijkt uit cijfers van het CBS (april, 2023).

Zorgkosten
Hart- en vaatziekten zijn in ons land de tweede doodsoorzaak en zorgt voor de meeste ziekenhuisopnames. Zo is de verwachting van het aantal mensen dat binnen vijf jaar na een beroerte sterft met bijna 39 procent* aanzienlijken één van de belangrijkste oorzaken van (blijvende) invaliditeit. Met jaarlijks 6,8 miljard euro aan zorgkosten** staan hart- en vaatziekten in de top 3 van aandoeningen met de meeste zorguitgaven.

Snijder: “Nederland behoort tot de absolute top van de wereld als het gaat om cardiovasculair onderzoek. Veel is er de afgelopen decennia al bereikt, mede ook dankzij steun van de Hartstichting. Maar er is nog wel werk aan de winkel op het gebied van preventie, overheidsmaatregelen en onderzoek om hart- en vaatziekten te voorkomen en nog sneller en beter te kunnen behandelen. Daar gaat de Hart- en vaatagenda bij helpen.”

Volksziekte
Volgens de Hartstichting moeten hart- en vaatziekten meer prioriteit krijgen in het beleid en net als kanker, obesitas en de ziekte van Alzheimer worden aangemerkt als volksziekte, met de nodige investeringen in preventie, eerder opsporen en wetenschappelijk onderzoek.

Stemmen voor de Landelijke Hart- en vaatagenda kan tot 20 november via deze link. Deelname is anoniem, deelnemers krijgen de optie om hun mailgegevens achter te laten om op de hoogte te blijven van de resultaten.

Back to top button