Groot onderzoek over oplossingen voor een leefbaar Noord- en Midden-Groningen

Slochteren – De aardbevingen als gevolg van gaswinning hebben grote invloed op het wonen en leven in onze regio. Om erachter te komen hoe groot die invloed is op het wonen en de leefbaarheid, wordt met tien andere gemeenten, de provincie Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de woningcorporaties in het gebied een groot leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Onderzoeksbureau KAW uit Groningen begeleidt het onderzoek.

Begin september valt bij ongeveer de helft van alle adressen in Noord- en Midden-Groningen een vragenlijst op de deurmat. Daarin kunt u aangeven wat u vindt van het wonen en de leefbaarheid in uw wijk of dorp. Er wordt ook gevraagd naar de invloed van de aardbevingen op uw woongenot. Uw mening helpt bij het vinden van betere oplossingen voor het wonen en de leefbaarheid in uw regio.

In het najaar volgen in verschillende gemeenten groepsgesprekken om met persoonlijke ervaringen van inwoners de uitkomsten van het onderzoek aan te scherpen. Deelnemers aan het onderzoek kunnen zich daar in de vragenlijst voor aanmelden.

Namens de elf aardbevingsgemeenten, de provincie, woningcorporaties en de NCG worden de inwoners die een vragenlijst krijgen opgeroepen op om mee te doen. Als blijk van dank worden drie iPads en tien waardebonnen ter waarde van € 50,- onder de deelnemers verloot.Back to top button