Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek

Groningen – Na de beving van Zeerijp kondigde de minister van Economische Zaken een aantal maatregelen aan. Hoe vergaat het inwoners van het aardbevingsgebied een half jaar later? In het kader van de tweede fase van onderzoeksproject ‘Gronings Perspectief’ werd een peiling gedaan onder 1.377 Groningers. Ten opzichte van eerdere metingen tonen de respondenten veerkracht, maar het vertrouwen blijft laag en ervaren veiligheid daalt. Het vertrouwen in de maatregelen is eveneens laag omdat men onder andere de motieven van de overheid wantrouwt. De zwaarst getroffenen met meervoudige schade hebben steeds minder hoop op een goede afloop. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van onderzoek dat zij deden in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. 

Conclusies
In algemene zin zijn de conclusies in lijn met de uitkomsten van eerdere (panel-) onderzoeken. Dit onderzoek laat vooral aandachtspunten zien over veiligheidsbeleving en gezondheid. De aardbeving van Zeerijp op 8 januari 2018 is ervaren als een acute aanslag op het vertrouwen en welzijn van de bewoners van Noordoost-Groningen. In het half jaar hierna is dit slechts gedeeltelijk hersteld. Qua gezondheid en emotionele toestand vertonen bewoners enige tekenen van veerkracht. Tegelijk daalt het veiligheidsgevoel. Het vertrouwen in partijen die met de gaswinning te maken hebben en in de Rijksoverheid blijft laag.

Daden gevraagd
Na de aardbeving van Zeerijp besloot de regering de gaswinning naar beneden te schroeven. Maar Groningers hebben, een half jaar later, weinig vertrouwen in het nieuwe beleid. Men twijfelt aan de goede bedoelingen van de Rijksoverheid. Respondenten denken dat er verborgen agenda’s zijn, zoals het doelbewust vertragen en traineren van de aanpak, of dat beleidsmaatregelen ‘window dressing’ zijn. Eén respondent verwoordt het zo:

“Het is wachten op de volgende maatregel, het volgende uitstel, de volgende uitzondering op de regel. Ik geloof pas dat er iets gebeurt als er hier een aannemer mijn schade aan het herstellen is.”

RUG-onderzoeker Katherine Stroebe: “De kern is dat bewoners heel concrete problemen hebben. Ze hebben schade of wachten op versterking. Men wil een directe en daadkrachtige aanpak: die is ze ook al vaker beloofd. Maar ondertussen staan ze soms jaren in de wacht.’

Maatregelen voor bewoners met meervoudige schade
Bewoners met meervoudige schade aan hun woning komen steeds verder op achterstand te staan. Hun vertrouwen in een oplossing daalt. Tegelijk neemt het aantal bewoners met meervoudige schade toe. Tom Postmes: “Het afnemen van hoop is veelbetekenend: kijkend naar de toekomst hebben de zwaarst getroffenen minder en minder vertrouwen dat het nog goed komt met schadeherstel en versterking. Deze groep zou centraal moeten staan in de aanpak van de problemen.”

Over Gronings Perspectief
Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie. Deze is gevormd door de gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, de provincie Groningen, de Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijk experts.

Het team van dr. Stroebe en prof. dr. Postmes onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Een panel Groningers vulde sindsdien zeven keer een vragenlijst in over veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief. Dit rapport maakt onderdeel uit van de tweede fase van dit onderzoek. De bevindingen van Gronings Perspectief Fase 1 en 2 zijn in verschillende wetenschappelijke rapporten beschreven en gepubliceerd op de site groningsperspectief.nl.

Back to top button