Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad zeggen vertrouwen in NCG op

Loppersum – Het huidige schadeprotocol deugt niet. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft voor de zomer aangegeven met de Maatschappelijke Stuurgroep in gesprek te willen over een herziening van het schadeprotocol. Maar dat zou moeten, binnen door NAM vastgestelde kaders. En intussen blijkt dat NAM daarnaast nog een geheel eigen koers kan varen. Wij vinden dat ontluisterend. Dit tast het draagvlak van de NCG, dhr. Alders, aan hetgeen de Maatschappelijke Stuurgroep betreurt. Dat aantasten werd nog eens pijnlijk duidelijk, toen de NCG onlangs een nieuwe aanpak voor schadeafhandeling voor de meldingen buiten de zogenaamde contouren presenteerde. Ontworpen door NAM en niet met overleggremium van burgers besproken.

Dit gegeven, samen met het aan de kant zetten van Vergnes-expertise, één van de grootste contra-expertisebureaus in de regio, de zee van C-schades, het jarenlang onterecht negeren van de schades in het buitengebied, zijn de ‘druppels ’ die de volle emmer doen overstromen. Zolang NAM dergelijke interventies in volledige vrijheid kan en mag doen heeft het voor ons geen enkele zin om de NCG te adviseren over een nieuw NAM-schadeprotocol! Immers, NAM doet toch wat zij zelf wil. Daaraan moet een einde komen!

Uitgangspunt: schade-inspecties niet langer door NAM uitgevoerd

Zowel de Groninger Bodembeweging als het Groninger Gasberaad, de twee partijen die het overleg met de NCG in de Maatschappelijke Stuurgroep voeren, hebben dit gistermiddag aan de NCG meegedeeld. Voor beide partijen geldt dat zij pas weer geloofwaardig een gesprek over schadeafhandeling willen en kunnen voeren wanneer het uitgangspunt is, dat de schade-inspecties in eerste aanleg niet langer door NAM worden uitgevoerd. Dat NAM vervolgens wel beoordeelt of zij zich aansprakelijk acht voor de geclaimde schade is van een andere orde. Het liefst zien wij NAM er helemaal tussen uit, maar in ieder geval aan de voorkant van het proces.

Eerste inspectie door onafhankelijke organisatie los van NAM

Het vaststellen van de schade in een eerste inspectie moet door een onafhankelijke gekwalificeerde schadetaxateur/expert gebeuren die organisatorisch is ingebed in een volledig onafhankelijke organisatie los van NAM. Het is vervolgens aan NAM om te bepalen of ze met de schadeclaim akkoord gaat of niet. Al dan niet met een contra-expertise.

Instemmingsrecht

Pas als dit model, overigens geheel in lijn met de aangenomen motie Dik- Faber1 op hoofdlijnen akkoord is, zijn wij bereid met de NCG over de verdere uitwerking te spreken. Wij willen in dat geval verder gaan dan vrijblijvende advisering – zoals nu – en gaan dan voor een co-productie met de NCG waarbij wij instemmingsrecht hebben.

Oproep aan bestuurders

De NCG neemt het besluit van de Maatschappelijke Stuurgroep mee naar zijn overleg met de Bestuurlijke Stuurgroep die komende donderdag (1/9) vergadert. De Maatschappelijke Stuurgroep roept de bestuurders op het standpunt van de Groninger Bodem Beweging en Gasberaad te ondersteunen dat NAM haar bepalende positie in de schadeafhandeling, het schadeprotocol, en schadehandboek moet opgeven. Immers elk draagvlak voor continuering van de huidige situatie ontbreekt volledig bij de inwoners in het bevingsgebied Groningen.

Back to top button