Groningen moet groener worden; De komende tiende jaar moet er in de provincie 750 hectare aan bomen en ander groen bijkomen

Groningen – De komende tiende jaar moet er in onze provincie 750 hectare groen bij komen. Daarbij gaat het om bos, bomen langs wegen, houtsingels en meer groen op erven en industrieterreinen.  Meer groen draagt bij aan de klimaatadaptatie, de economie, de inrichting van de omgeving, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Voor de komende vier jaar is er € 500.000 beschikbaar voor groen; voor de periode erna wordt nog naar financiering gezocht.

Bos en Hout
De ambities van het college van Gedeputeerde Staten staan in het programma ‘Bos en Hout’, een onderdeel van de Klimaatagenda. De uitbreiding met 750 hectare/7,5 km2 is verdeeld in ongeveer 50 procent nieuw bos, 30 procent in groene landschapselementen zoals houtsingels en wegbeplanting en de rest in het vergroenen van bedrijventerreinen en erven. 

Groningse variant
De afgelopen twee jaar heeft de provincie aan het programma gewerkt in een werkgroep met daarin onder andere gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven. Het programma is een eigen Groningse variant op het op het Actieplan Bos en Hout dat het Rijk presenteerde tijdens de Nationale Klimaattop in 2016.

Back to top button