Groningen 1 van 4 provincies waarin diefstal motorvoertuigen toenam in 2020

Groningen – Eerder dit jaar meldde het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) al een diefstaldaling van 9,5% van personenauto’s. Online consumentenadviseur Pricewise analyseerde de meest recente CBS-cijfers en bracht de activiteiten van het dievengilde in 2020 zowel landelijk als per provincie in kaart. Uit deze cijfers blijkt dat er in 2020 gemiddeld 3,2% minder diefstallen van motorvoertuigen zijn geweest en dat diefstal uit en vanaf motorvoertuigen (zoals diefstal van banden, navigatie en uitlaat) met 6,7% afnam. Ook brom-, snor- en fietsen werden minder gestolen in 2020 (6,9%). Ondanks de gemiddelde landelijke afname van deze diefstallen, zijn er ook provincies en gemeenten waarin juist sprake was van een toename. Pricewise zocht uit hoe de cijfers er in Groningen voor staan.

Procentueel in op derde plek met stijging 9,6%, in aantallen vierde van onder
Groningen ziet een flinke afname in diefstallen uit en vanaf motorvoertuigen en diefstal van brom-, snor- en fietsen. Met beide afnames staat de provincie in de top 4. Het aantal diefstallen van motorvoertuigen is echter flink toegenomen. Groningen is daarmee een van de vier provincies waarin deze misdaad toenam in 2020. Groningen staat hiermee op de derde plek, na Overijssel en Zeeland. Gekeken naar het aantal diefstallen in 2020, staat Groningen met 103 diefstallen vierde van onder. Zuid-Holland (2.808) en Noord-Holland (2.585) staan bovenaan.

Groningen Stad helft diefstal motorvoertuigen op naam
Het landelijk aantal diefstallen van motorvoertuigen nam in 2020 af met gemiddeld 3,2%. In Groningen is sprake van een toename van 9,6%. In totaal ligt het aantal diefstallen van motorvoertuigen hiermee in Groningen op 103. In 2019 waren dit er 94. Groningen Stad neemt met 58 diefstallen in 2020 meer dan de helft op naam. Gevolgd door Stadskanaal (9)  en Pekela (7). Niet in alle gemeenten van Groningen nam het aantal motorvoertuigdiefstallen toe, in Appingedam en Delfzijl (Eemsdelta), Midden-Groningen, Oldambt en Veendam nam deze diefstal af. 

Afname 19,04% diefstal uit en vanaf motorvoertuigenIn tegenstelling tot de diefstal van motorvoertuigen, nam het aantal diefstallen hieruit of ervanaf af in de provincie Groningen. Het landelijk gemiddelde ligt op 6,7%, het gemiddelde van de provincie op een afname van 19,04%. Vooral in Groningen Stad (-123) en Midden-Groningen (-29) is het aantal flink afgenomen. Wel zijn er ook gemeenten waarin het aantal inbraken is toegenomen. Qua aantal is dit vooral in Delfzijl (Eemsdelta) (+13) en Westerkwartier (+10) is dit het geval. 

Diefstal brom-, snor- en fietsen nam alleen toe in gemeente Westerwolde
In Groningen nam ook het aantal diefstallen van brom-, snor- en fietsen af. Vooral in Groningen Stad, waar 381 minder diefstallen werden genoteerd. Ook in Veendam (-48), Midden-Groningen (-44) en Appingedam  (Eemsdelta) (-31) is sprake van een flinke afname. Alleen in Westerwolde nam het aantal met meer dan de helft toe (van 18 naar 28). 

Verzekering en vergoeding bij diefstal en inbraak
Meld diefstal van een voertuig bij de politie en de verzekeraar. Motor- en bromvoertuigen moeten worden verzekerd met minimaal een WA-dekking, maar diefstal van een voertuig is pas verzekerd met een WA + beperkt casco- en allriskverzekering. Wel moet er soms eerst eigen risico worden betaald. Met een motor- of autoverzekering met enkel een WA-verzekering geldt er geen dekking. Sommige verzekeraars keren alleen een vergoeding uit als er een beveiligingssysteem aanwezig is. Deze informatie staat in de polisvoorwaarden. Schade claimen bij diefstal heeft meestal geen invloed op de no-claimkorting en schadevrije jaren. Bij inbraak is er vaak ook sprake van dekking bij minimaal een WA + beperkt casco-dekking. In tegenstelling tot de verzekering voor motorvoertuigen, is een fietsverzekering niet verplicht. Binnen de fietsverzekering is diefstal doorgaans standaard verzekerd. Wel moet de fiets zijn voorzien van een ART-goedgekeurd slot.

Back to top button