GroenLinks en Partij vóór het Noorden eisen spoeddebat over toestaan hyperscale-datacenters in de Eemshaven

Eemshaven – GroenLinks en Partij vóór het Noorden hebben geschokt gereageerd op het nieuws dat Gedeputeerde Staten de komst van hyperscale-datacenters in de Eemshaven (Oostpolder) mogelijk wil maken. Dit besluit wijkt af van de door Provinciale Staten aangenomen motie 72 en het coalitieakkoord van medio 2023.

Statenlid Bas de Boer van GroenLinks reageerde verontwaardigd: “Een meerderheid van de Staten heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de komst van hyperscale-datacenters. Ze verbruiken teveel stroom en water en passen niet in het Groninger landschap. Bovendien bieden ze te weinig werkgelegenheid, iets wat juist in de te ontwikkelen Oostpolder essentieel is.”

Dries Zwart, Statenlid voor de Partij vóór het Noorden, deelde deze zorgen: “Inwoners van omliggende dorpen hebben zich al uitgesproken tegen grote ‘blokkendozen’ in hun achtertuin. Het vorige College van Gedeputeerde Staten beloofde de ‘verdozing’ van de provincie tegen te gaan, een belofte die door de huidige coalitie is overgenomen. Hoe betrouwbaar is de politiek als deze belofte niet wordt nagekomen? Vertrouwen in de politiek staat hier op het spel.”

GroenLinks en Partij vóór het Noorden hebben daarom een spoeddebat aangevraagd, dat op woensdag 5 juni tijdens de Provinciale Statenvergadering zal plaatsvinden. Het doel van dit debat is om duidelijkheid te krijgen over de redenen achter het besluit en om te onderzoeken of het nog kan worden teruggedraaid.

Deze situatie heeft geleid tot bezorgdheid bij de partijen en omwonenden, die vrezen voor de impact van de datacenters op de lokale gemeenschap en het milieu. De partijen hopen dat het debat zal leiden tot een heroverweging van de plannen.

Back to top button