fbpx
12.4 C
Delfzijl
donderdag 04 juni 2020
Home Weer en natuur Gezamenlijke koers Nederland en Duitsland om slib in de Eems aan te...

Gezamenlijke koers Nederland en Duitsland om slib in de Eems aan te pakken

Groningen – Er zit te veel slib in de Eems. Om de ecologie en de bereikbaarheid van het Eems-estuarium ook voor de toekomst te garanderen, werkt Nederland samen met de deelstaat Nedersaksen (Duitsland). Er wordt een ecologische strategie voor sedimentmanagement in het Eems-gebied ontwikkeld. Deze strategie moet meer duidelijkheid geven over de manier waarop de twee landen in toekomst met het teveel aan slib om willen gaan. Daarbij wordt ook gekeken naar gebieden waar behoefte is aan materiaal in verband met de stijgende zeespiegel.

De deelstaat Nedersaksen heeft nu twee projecten die bijdragen aan zo’n strategie. In het eerste project wordt de mogelijkheid onderzocht om bagger uit de Eems op landbouwgrond aan te brengen als bijdrage aan een meer natuurlijke sedimentdynamiek. Met de ontwikkeling van een zogenaamd ‘morfodynamisch modelsysteem’ voor de Eems worden in een tweede project methoden voor de beoordeling van ecologische optimalisatie van baggerstortlocaties getoetst. Daarnaast worden de effecten van zeegras en zandbanken op de waterdynamiek onderzocht en de invloed van het getij op de mosselbanken in de Oostereems in beeld gebracht.

Bij het startschot voor deze twee Duitse projecten op zaterdag 17 november zegt de Duitse minister van milieu van Nedersaksen, Olaf Lies: “Ik ben blij dat we met de twee projecten kunnen beginnen. Samen met onze Nederlandse buren hebben we veel idee├źn en ook gaan we in de nabije toekomst aan de slag met een gemeenschappelijk project. Wij hebben behoefte aan slimme oplossingen om aan de ene kant werk te maken van de storende verslibbing van de Eems en aan de andere kant op zoek te gaan naar toepassingen voor het slib. Daarbij willen we gebruik maken van de natuurlijke dynamiek in het systeem en natuurlijke principes voor transport toepassen.”

Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen vult aan: “De ecologische strategie voor sedimentmanagement gaat ons helpen een handelingsperspectief te ontwikkelen voor het estuarium in tijden van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Dit is een mijlpaal en een belangrijke ontwikkeling voor het Programma Eems-Dollard 2050, het programma voor de ecologische verbetering van het estuarium.”

De import van slib wordt lokaal vaak als storend ervaren, omdat dit tot een beperking van het gebruik van havens en vaargeulen leidt. Bovendien wordt het materiaal elders in het gebied weer gestort met alle gevolgen van dien. Aan de andere kant wordt het slib in tijden van zeespiegelstijging een belangrijke grondstof. De Eems als leefgebied voor planten en dieren wordt zo versterkt en tegelijkertijd kan de economische ontwikkeling van de regio veilig gesteld worden. Aanpassing aan de klimaatverandering levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van de lokale bevolking.

Advertenties