Geplande verhoging afvalstoffenheffing in de gemeente Eemsdelta gaat niet door

Eemsdelta – De geplande extra verhoging van de afvalstoffenheffing met 24,30 euro per huishouden in Eemsdelta voor volgend jaar is door de gemeenteraad van tafel geveegd. Een politieke meerderheid verwierp vorige week het voorstel van het college van B en W.

De kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zijn gestegen, terwijl de opbrengsten zijn afgenomen door lagere prijzen voor papier en karton en een verbeterde scheiding door burgers. Dit resulteerde in minder restafval en dus minder in rekening gebrachte kilo’s.

Om de afvalinzameling kostendekkend te houden, stelde het college voor om het vastrecht met 24,30 euro per jaar te verhogen. De gemeenteraad heeft hier een streep door gezet, met als argument dat inwoners nu al moeite hebben om financieel rond te komen. Door de inspanningen van burgers om afval te scheiden met het diftarsysteem, zou deze verhoging als een ‘straf’ worden gezien.

Om het gat van 300.000 euro te dekken dat ontstaat door alleen de reguliere indexering van 3 procent toe te passen en niet het vastrecht, willen de politieke partijen dit eenmalig financieren uit het verwachte positieve rekeningresultaat over 2023. Bij de toekomstige evaluatie van het diftarsysteem moet worden nagedacht over de dekking voor 2025 en daarna.

Back to top button