Gemeenteraden Appingedam, Delfzijl en Loppersum doen eerste aftrap richting de herindeling

Oosterwijtwerd – In het kader van “Samen verder” op weg naar de herindeling van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, hebben de raden van deze gemeenten elkaar ontmoet op 12 juni 2018 in een centrale plek in het DAL-gebied, t.w. de v.m. school Dieftil in Oosterwijtwerd.

De ontmoeting stond in het teken van een nadere kennismaking van de raadsleden onderling gericht op de op 1 januari 2021 voorziene herindeling .

Namens de colleges van burgemeester en wethouders van de 3 gemeenten werd een presentatie gegeven over een concept Plan van Aanpak, vond onder leiding van RTV-Noord –bekendheid Cunera van Selm een ludieke aftrap in de vorm van “Raad het plaatje”-fotoquiz. Via foto’s die steeds verder uitgezoomd werden, konden de raadsleden plaatjes raden van m.n. hun buurgemeenten.

Verder werden raadsleden in groepjes o.a. gevraagd welke “pareltjes” vanuit hun eigen gemeente meegenomen moeten worden naar de nieuwe gemeente, na te denken over welke voordelen/voorzieningen ze zien van de andere gemeenten en wat men met de nieuwe gemeente wil bereiken.

Het was een geslaagde avond. De sfeer was zeer goed. De raden willen echt samen verder met een “schone lei” aan de nieuwe gemeente bouwen (zie bijgevoegde sfeerfoto’s)
In september 2018 van dit jaar zullen de raden het Plan van Aanpak vaststellen. Later dit jaar wordt het formele besluit om tot herindeling over te gaan ter besluitvorming aan de raden voorgelegd.

Back to top button