Gemeenten en corporaties Eemsdelta ondertekenen woningmarktafspraken

Appingedam – Op dinsdag 26 januari 2016 hebben de vier gemeenten en zeven woningcorporaties in het Eemsdeltagebied het Regionaal Prestatiekader Eemsdelta ondertekend. Deze overeenkomst vormt de basis voor verdere afspraken over de (huur)woningmarkt op lokaal niveau. Daar worden ook de huurdersorganisaties bij betrokken. De belangrijkste afspraken in het Regionaal Prestatiekader gaan over nieuwbouw en sloop van woningen, energiebesparende maatregelen en afstemming met de opgave die de krimp- en aardbevingsproblematiek met zich mee brengt. De afspraken bouwen voort op het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta: ‘Beter leven voor minder mensen’.

In 2015 hebben de corporaties en gemeenten het initiatief genomen voor het maken van deze afspraken. Omdat ze daar zelf belang aan hechten en omdat de nieuwe woningwet het maken van deze afspraken voorschrijft. Het gaat hierbij om de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum en de corporaties Woongroep Marenland, Acantus, Wierden en Borgen, SUW, De Delthe, Groninger Huis en Woonzorg Nederland. Eind 2015 zijn ook de huurdersorganisaties bij het maken van de afspraken betrokken. Bij de volgende stap – het maken van lokale prestatieafspraken – zijn de huurdersorganisaties ook partner.

Het maken van afspraken is voor het Eemsdeltagebied niet nieuw: de regio werkt al langere tijd samen, onder meer binnen het Woon- en Leefbaarheidsplan. Onder het motto ‘Beter leven voor minder mensen’ trekken gemeenten, corporaties, maatschappelijke organisaties en bewoners al sinds 2012 nauw met elkaar op om de leefbaarheid in het gebied op peil te houden. Ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, leefbaarheid, zorg en voorzieningen worden in overleg met elkaar besproken en bepaald.

Back to top button