Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum voeren vrijlatingsregeling parttime inkomsten in

Delfzijl – De colleges van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum stimuleren inwoners met een uitkering om te gaan werken.

Als extra stimulans wordt de vrijlatingsregeling parttime inkomsten ingevoerd. De regeling houdt in dat alle inwoners met een uitkering uit de drie gemeenten, die vanaf 1 januari 2019 parttime gaan werken een deel van de inkomsten die zij verdienen mogen houden. De gemeenten maken gebruik van de mogelijkheden die de participatiewet biedt. Voor mensen die in 2018 zijn gaan werken geldt een overgangsregeling.

Opstap naar volledige uitstroom
Het is belangrijk dat mensen zelf hun inkomen kunnen verdienen en daarmee niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.

De economie trekt ook in onze regio aan en parttime werken is, zeker voor alleenstaande ouders, een mooie opstap naar een volledige baan.

Met de invoering van de regeling willen de drie gemeenten het accepteren van werk stimuleren en belonen. De regeling wordt uitgevoerd door Werkplein Fivelingo.

Back to top button