Gemeentebelangen Eemsdelta wil raadsenquête rondom windmolens gemeente Delfzijl

Wagenborgen – Gemeentebelangen Eemsdelta wil een raadsenquête vergelijkbaar met een parlementaire enquête (art. 155a t/m 155f Gemeentewet) om duidelijkheid te krijgen op vragen rondom de windmolens binnen de gemeente Delfzijl

Gemeentebelangen Eemsdelta heeft kennis genomen van de brief van de dorpsverenigingen Wagenborgen, Farmsum en Meedhuizen betreffende de inwonersbetrokkenheid bij de windparken in de gemeente Delfzijl.

Gezien de vele vragen in de brief en de signalen die Gemeentebelangen Eemsdelta uit de samenleving heeft ontvangen betreffende de informatieverstrekking, betrokkenheid en participatie van inwoners met betrekking tot het ontwikkelen van windparken rondom Delfzijl, initieert Gemeentebelangen Eemsdelta een raadsenquête betreffende dit onderwerp.

Gemeentebelangen Eemsdelta zal alle politieke partijen in de raad van de gemeente Delfzijl vragen haar raadsenquête te steunen. Dit omdat de betrokken inwoners en omwonenden het recht hebben om de onderste steen boven te krijgen, over hoe besluitvorming en beslissingen zijn genomen en om aan te geven dat de inwoners er toe doen.

Back to top button