Gemeentebelangen Eemsdelta pleit voor compensatie bedrijfsleven Loppersum

Loppersum – Gemeentebelangen Eemsdelta heeft de afgelopen maanden actie gevoerd voor een eerlijke compensatie van de OZB voor het bedrijfsleven van de gemeente Loppersum. De gemeenteraad van de gemeente Loppersum heeft de afgelopen jaren er niet voor gekozen om deze belasting aan te passen richting de herindeling. Dit betekent dat het bedrijfsleven de komende jaren de rekening gepresenteerd krijgt en veel meer moet gaan afdragen.

Gemeentebelangen Eemsdelta is van mening dat dit geen goed beleid is geweest van de gemeente Loppersum en vinden dat de nieuwe gemeente Eemsdelta hier iets mee moet doen. Veel partijen zeggen laat de nieuwe gemeenteraad dit maar beslissen. Gemeentebelangen Eemsdelta vind dat het bedrijfsleven niet de dupe kan worden van het beleid van de gemeente Loppersum en willen ervoor zorgen dat het bedrijfsleven de eerste 5 jaar gecompenseerd wordt.

Recent hebben ze het bedrijfsleven binnen de gemeente Loppersum in kennis gesteld van deze aanpassing om steun te krijgen voor ons standpunt. Het voorstel de komende raadsvergadering zal dan ook zijn om de ondernemers in een 5-jaren plan te compenseren vanuit gelden die ze ontvangen hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Back to top button