Gemeente zoekt meedenkers voor nieuw verkeers- en vervoersplan Delfzijl

Delfzijl – De gemeente Delfzijl wil samen met inwoners en belanghebbenden aan de slag met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Zij kunnen hun mening en ideeën aangeven door mee te doen aan een enquête en/of tijdens bijeenkomsten in dorpen en wijken. De onderwerpen waarover meegedacht kan worden, zijn: bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Het plan dient de komende jaren als leidraad voor beslissingen over verkeer en vervoer.

Verkeers- en vervoerswensen
Op dit moment heeft de gemeente Delfzijl geen actueel Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. ‘Dat gaan we veranderen’, zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. ‘En hierbij betrekken we inwoners en belanghebbenden. Wij horen graag welke knelpunten zij in hun dorp of wijk en op de weg ervaren en wat hun verkeers- en vervoerswensen zijn. Die willen we zoveel mogelijk meenemen in het GVVP.’ Met een nog op te richten klankbordgroep vindt afstemming over het beleidsplan plaats. In december neemt de raad een besluit over het plan.

Laat uw mening horen!
Inwoners en belanghebbenden kunnen vanaf 10 tot en met 31 oktober hun mening, zorgen en ideeën over verkeer en vervoer aangeven in de online enquête ‘Publieke Peiling Verkeer-gemeente Delfzijl’. De papieren vragenlijst is op diverse plekken in de gemeente op te halen, zoals bij dorps- en buurthuizen. Inwoners kunnen zich via de enquête ook aanmelden als klankbordgroeplid. De online enquête is te vinden op deze website. Wilt u liever de enquête op papier invullen? Kijk hier voor de locaties waar u de papieren vragenlijst op kunt halen. Deelnemers aan de enquête maken kans op een high tea arrangement. De uitkomsten van de enquête en ander nieuws komen op deze pagina te staan.

Introductiecursus en keukentafelgesprekken
Om inwoners en belanghebbenden bij het plan te betrekken, worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. De aftrap vindt plaats met een ‘Introductiecursus Verkeer’ voor onder andere besturen van dorps- en wijkverenigingen, raadsleden en belangenorganisaties. Op drie locaties in de gemeente vinden keukentafelgesprekken plaats met besturen van dorps- en wijkverenigingen. Een uitnodiging voor deze bijeenkomsten volgt.Back to top button