Gemeente Midden-Groningen wil mee doen aan experiment gesloten coffeeshopketen

Midden-Groningen – De gemeente Midden-Groningen meldt zich pro forma aan voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen, onder voorbehoud van een aantal wijzigingen aan de opzet. Daardoor kunnen de risico’s beter worden ingeschat en indien nodig vooraf worden ingeperkt. Als de opzet niet of onvoldoende wijzigt kan dat betekenen dat de deelname van Midden-Groningen alsnog komt te vervallen.  De spelregels van het experiment staan op dit moment erg ver van wat de gemeenteraad in 2018 in een motie eerder heeft beoogd.

Het kabinet ontwikkelt een experiment om het legaal telen van hennep voor recreatief gebruik mogelijk te maken. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep aan de coffeeshops kan worden geleverd, zonder dat dit verboden is (de zogenoemde gesloten coffeeshopketen) en wat hiervan de effecten zijn. De gemeente Midden-Groningen heeft in juli 2018 per brief aan de Minister van Justitie haar belangstelling kenbaar gemaakt voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. De rijksoverheid verzoekt nu om officiële aanmelding voor het experiment.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “De gemeenteraad heeft zich uitgesproken over dit onderwerp met een motie. Deze aanmelding is daar mede het gevolg van. Omdat inmiddels de spelregels bekend zijn gemaakt door het Rijk wil ik de gemeenteraad nadrukkelijk betrekken bij mijn afweging om onze gemeente wel of niet aan te melden voor definitieve deelname aan het experiment. Er zijn de nodige bedenkingen bij de huidige opzet die zo ook door de coffeeshops in Midden-Groningen worden ervaren. Daarom houdt Midden-Groningen over de deelname een nadrukkelijke slag om de arm.”

Dillemma’s
Eén van de knelpunten betreft het ontbreken van vooronderzoek naar de variatie in aanbod (welke producten), de kwaliteit en de prijs van de softdrugs die worden geproduceerd door de tien aangewezen telers binnen het experiment. Voordat het experiment start, moeten hieraan duidelijke voorwaarden worden gesteld. Indien de productie niet in orde is, zullen coffeeshopklanten naar verwachting uitwijken naar het illegale circuit. Dit zou straathandel en drugsoverlast met zich mee kunnen brengen. Een ander deel van de klanten rijdt naar verwachting door naar de coffeeshops in de omliggende gemeenten om softdrugs te halen. Ook dit doet afbreuk aan de slagingskans van het experiment.

Het is van belang dat wijzigingen in het experiment leiden tot voldoende vertrouwen bij de gemeente en bij de coffeeshops. Indien de twee coffeeshops in de gemeente Midden-Groningen als enige coffeeshops in de omgeving deelnemen aan het experiment, brengt ze dit in een te kwetsbare positie. Als aanvullende voorwaarde wil de gemeente Midden-Groningen met omliggende gemeenten en met de coffeshops op één lijn komen.

Op 13 juni gaat de burgemeester in gesprek met de raad en belanghebbenden over de beslissing om deel te nemen. Daarna neemt de burgemeester een definitief besluit over deelname.

Back to top button