Gemeente investeert drie ton in sociaal programma versterkingsoperatie Delfzijl Noord

Delfzijl – Onder dit motto werken bewoners van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ), Acantus en gemeente Delfzijl samen aan een sociaal programma voor Delfzijl Noord. Het college van Delfzijl wil dit ondersteunen met € 328.000,-. Met dit geld komt er extra ondersteuning voor de belangengroep, de maatschappelijke inzet van de Stichting Welzijn & Dienstverlening en de mogelijkheid om sociale projecten uit te voeren in 2020/2021. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college op 25 juni.

Wethouder Meindert Joostens: “Ik ben blij dat bewoners, Acantus en gemeente samen willen zorgen voor een goede begeleiding van bewoners naar de nieuwe woonplek. Maar we willen ook dat de huidige goede leefbaarheid tijdens alle werkzaamheden blijft behouden. Ook vind ik het belangrijk dat de we ons samen maximaal inzetten om de onderlinge verbinding tussen inwoners te behouden en te versterken. Met dit programma wil de gemeente dit ondersteunen.” Het sociaal programma heeft vier centrale thema’s.

Samen wonen & samen leven
Hierbij blijven bewoners zo goed mogelijk betrokken bij de ontwikkelingen in hun buurt. Dat gebeurt door BVZ goede kansen te geven voor belangenbehartiging van de bewoners. Er komen ook bijeenkomsten waar bewoners mee kunnen denken over hun buurt en elkaar kunnen leren kennen.

Kinderen en jongeren groeien op tot kansrijke en weerbare volwassenen
Het programma wil verder een aanzet geven om kinderen en jongeren als toekomstige bewoners te laten investeren in hun nieuwe wijk en zo kansen en mogelijkheden creëren. Hiervoor komt extra begeleiding voor kinderen tijdens en na schooltijd. Ook worden kinderen en jongeren betrokken bij wat er komt kijken bij sloop en nieuwbouw.

Meer mensen aan de slag
Het plan is ook dat bewoners de kans krijgen om mee te doen of werkervaring op te doen bij de werkzaamheden in hun nieuwe wijk. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over stage en werkplekken bij sloop of de inrichting van tuinen en openbaar groen.

Vitale, sociale, gezonde volwassenen en ouderen
Belangrijk is ook dat de nieuwe bewoners zich thuis gaan voelen in hun buurt. De werkgroep sociale wijkvernieuwing zet daarvoor in op kennismaking en ontmoeting tussen de bewoners, bijvoorbeeld door excursies of workshops.Back to top button