Gemeente Eemsmond onderzoekt draagvlak voor asielzoekerscentrum

Uithuizen – De gemeente Eemsmond is benaderd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de bouw van een asielzoekerscentrum in Uithuizen; een centrum met maximaal 500 bewoners voor een periode van 5 jaar. Het college van B&W heeft het voornemen uitgesproken in te gaan op het verzoek van het COA, maar hierover nog geen besluit te nemen. Pas na gesprekken met inwoners, een draagvlakonderzoek en het horen van de raad zal het college een beslissing nemen.

Besloten informatiebijeenkomst
Op 20 april organiseert de gemeente voor de inwoners van Uithuizen, Zandeweer en Doodstil een besloten informatieavond. De bewoners van deze dorpen wonen namelijk in de directe omgeving van de beoogde locatie van het asielzoekerscentrum; nabij de rotonde Havenweg. Direct na de informatieavond gaat een extern onderzoeksbureau een draagvlakonderzoek houden. Hiervoor worden vragenlijsten verstuurd naar alle inwoners van de dorpen Uithuizen, Zandeweer en Doodstil. De andere dorpen van de gemeente zullen steekproefsgewijs benaderd worden. Het draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd door bureau I&O Research; een gerenommeerd bureau uit Amsterdam, dat ervaring heeft met onderzoeken rondom de opvang van vluchtelingen.

Op 24 mei zal het college naar verwachting een voorgenomen besluit nemen op het onderwerp. Daarbij worden uiteraard de inbreng van de omwonenden vanuit de informatieavond en de resultaten van het draagvlakonderzoek betrokken. In juni zal de raad over het voorgenomen besluit gehoord worden. Daarna neemt het college een definitief besluit.

Back to top button