Gemeente Eemsdelta verleent geen medewerking aan realisatie datacenter op bedrijventerrein Fivelpoort 2 bij Appingedam

Appingedam – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta heeft op 14 februari 2023 besloten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek van een initiatiefnemer voor het realiseren van een datacentrum op Fivelpoort 2 bij Appingedam. 

De stedenbouwkundige en landschappelijke effecten van het datacenter zijn te groot. De functie van een datacenter verandert de sfeer en openheid van het landschap. Het college vindt deze verandering onwenselijk. Het ingediende principeverzoek is daarom door B&W geweigerd. Zowel de gemeenteraad, de initiatiefnemer als de indieners van een inspraakreactie zijn via een brief op de hoogte gesteld van het besluit.Back to top button